Nye oplysninger i sagen om Københavns Kommunes millionopgaver til advokat Anders Valentiner-Branth bestyrker nu mistanken om, at en højt placeret chef i kommunen har trukket i trådene, når advokaten er blevet tildelt lukrative opgaver.

»Det lader til, at forvaltningen forsøger at dække over hendes rolle, når nu den går så meget op i at hævde, at hun ikke har noget med sagen at gøre,« siger Jens-Kristian Lütken, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre og samtidig en del af den kommunale vagthund Intern Revision.

»Man bortforklarer det åbenlyse, og det svækker tilliden til forvaltningen,« tilføjer han.

Den pågældende chef hedder Malene Møller Ruszkai, og hun har titel af juridisk chef i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen nægter stadig, at hun er ansvarlig for at hyre advokaten, selv om hendes navn står på fakturaerne i en lang række sager.

På tre år fik Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager (Anders Valentiner-Branths firma, red.) opgaver for 14,8 millioner kroner, uden at opgaverne kom i udbud, og uden én eneste skriftlig kontrakt.

Det fremgår af den kulegravning, som politikerne i Borgerrepræsentationen satte advokatfirmaet Bech-Bruun til at foretage i kølvandet på den såkaldte fortovssag.

Rapporten fra Bech-Bruun giver et indblik i de interne arbejdsgange i Teknik- og Miljøforvaltningen, og den viser, at det netop var Malene Møller Ruszkai og hendes afdeling, Stab Jura, der fik knyttet Anders Valentiner-Branth til fortovssagen. Den indbragte Nielsen Nørager 3,2 millioner kroner på lidt over to år.

B.T. har tidligere beskrevet hendes rolle i sagen som 'central', blandt andet på baggrund af at hun i 2017 står på 10 ud af 14 fakturaer fra Anders Valentiner-Branth til kommunen.

Kommunen har erkendt, at hun har en rådgivende funktion over for forvaltningens såkaldte centre, når de skal hyre eksterne advokater. Men hun har ikke beslutningskompetence over for centrene, lyder det i flere svar fra forvaltningen til B.T.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Bech-Bruun-rapporten viser imidlertid, hvordan Anders Valentiner-Branth i sensommeren 2016 blev hentet ind til sagen om fortovsordningen som ekstern rådgiver af netop Malene Møller Ruszkai, fordi kommunen havde bøvl med forståelsen af en ny vejlov.

»Stab Jura (som Malene Møller Ruszkai er chef for, red.) tog kontakt til Nielsen Nørager med henblik på en drøftelse af og rådgivning om den nærmere forståelse af vejloven ...,« fremgår det af en redegørelse udarbejdet af Malene Møller Ruszkai, som er refereret i rapporten.

Bech-Bruun opsummerer andetsteds om Anders Valentiner-Branths entre som rådgiver i sagen:

»Som det fremgår, har Malene Møller Ruszkai forklaret, at hun og hendes medarbejdere havde indhentet råd hos Nielsen Nørager om den rigtige fremgangsmåde i forhold til vejloven.«

Altså tog Malene Møller Ruszkai selv kontakt til advokatfirmaet Nielsen Nørager i sagen.

I en intern mail fra 16. november 2016 skriver en medarbejder fra forvaltningen om et tidligere afholdt møde mellem Anders Valentiner-Branth og forvaltningen:

»Malene Møller Ruszkai, vi vil meget gerne høre fra dig hurtigst muligt.«

Og videre:

»Fortovsordningen henter p.t. ekstern juridisk hjælp på grund af manglende ressourcer i TMF Jura. Vi har derfor – efter aftale med Malene Møller Ruszkai – afholdt møde med Anders Valentiner-Branth og Advokat 2 fra NN Law Nielsen Nørager vedr. fortovsordningen.«

Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Vis mere

Forvaltningens møde med de to advokater fra Nielsen Nørager kom altså i stand efter aftale med Malene Møller Ruszkai.

B.T. har desuden fået aktindsigt i en faktura fra december 2016 fra Anders Valentiner-Branth, hvor der direkte står, at 'kommende opgaver drøftes primo januar 2017 efter aftale med Malene Møller Ruszkai'. Efterfølgende står hun på samtlige fakturaer i fortovssagen frem til oktober 2018, hvor B.T. begynder at spørge ind til sagen.

»Det viser chefjuristens ansvar, og sagen ser mere og mere alvorlig ud. Der er i den grad brug for at få belyst, om der er foregået noget, som ikke må finde sted. Og jeg mener også, at der skal placeres et ansvar for, at advokaten er hyret for så mange penge på så kort tid helt uden skriftlige kontrakter og uden udbud,« siger Finn Rudaizky, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Dansk Folkeparti.

Det radikale medlem af Borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen siger:

»Det hænger simpelthen ikke sammen, at forvaltningen benægter, at en ledende chef har et ansvar i sagen.«

Københavns Kommune oplyser til B.T., at der intet fordækt er i sagen.

»Der har været en række udfordringer med Teknik- og Miljøforvaltningens praksis i forbindelse med indkøb af advokatydelser. Det skal der rettes op på, og derfor har vi indført nye procedurer for indkøb af advokatydelser. I den konkrete sag kan vi dog dokumentere, at Byens Drift er ansvarlig for indkøb af langt størsteparten af advokatydelserne fra Nielsen Nørager, hvorfor vi må afvise B.T.s påstand om, at ansvaret ligger hos enhedschef Malene Møller Ruszkai,« siger Michel Schilling, der er direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Honorarerne til Anders Valentiner-Branth er lige nu genstand for en intern undersøgelse efter B.T.s afdækning af sagen.

Anders Valentiner-Branth skriver i et svar til B.T.:

»I vores sager for TMF (Teknik- og Miljøforvaltningen, red.) har der været et stort antal opdragsgivere, afhængigt af hvilket serviceområde de enkelte sager vedrørte. I sagerne om fortovsordningen har vi i alt væsentligt fået vores opdrag fra Byens Drift. Stab Jura har en rådgivende og koordinerende funktion, og derfor har vi skrevet embedsmænd derfra på nogle af vores fakturaer, men det ændrer altså ikke på, at vi i alt væsentligt har fået vores opdrag af opdragsgivere placeret i de enkelte serviceområder.«