Anna Mee Allerslev fik 77.500 kr. i nedslag af Øens Murerfirma ved renoveringen af hendes lejlighed. Men ifølge revisor bag kulegravning af sagen har Allerslev ikke dokumenteret, hvorfor hun skulle have reduceret regningen.

Det rejser mistanke om bestikkelse af den tidligere beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, mener ekspert.

»Når det ikke kan dokumenteres, at der er et fagligt grundlag for nedslaget i prisen, tyder det på, at der er tale om en gave. En gave af størrelsesordenen 77.500 kr. er langt over bagatelgrænsen, og man kan få den mistanke, at der er tale om bestikkelse, hvilket er strafbart,« siger Bente Hagelund, rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan Allerslev i oktober 2016 bad en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse til et millionprojekt.

Siden fortiede hun Øens Murerfirmas centrale rolle som hovedentreprenør ved totalrenoveringen af hendes lejlighed i foråret 2016.

Revisionsselskabet KPMG har nu på vegne af Københavns Kommune kulegravet byggesagen for at finde ud af, om Allerslev på nogen måde har fået noget foræret af Øens Murerfirma ved renoveringen.

Allerslev har forklaret, at hun skulle have kompensation for 41 dages forsinkelse af byggeriet i såkaldt dagbod svarende til 58.000 kroner, samt at hun skulle kompenseres for, at Øens Murerfirma målte forkert op i forbindelse med etablering af et gæstetoilet, hvilket gav et nedslag på 19.500 kroner. Det vil sige nedslag på i alt 77.500 kroner.

KPMG’s revisorer godtager ikke Allerslevs forklaring: ‘Hverken forsinkelsen med byggeriet eller grundlaget for de to fradrag for opmålingsfejl er dokumenteret,’ står der i KPMG’s notat.

Som dokumentation for forsinkelsen har Allerslev bl.a. leveret en byggestyringsaftale fra januar 2016 mellem Allerslev og Øens Murerfirma. Men kontrakten nævner intet om dagbod, eller hvornår renoveringen skulle være færdig.

Desuden er der udfærdiget et dokument uden dato på, hvor Allerslev og Øens Murerfirmas direktør og ejer, Jan Elving, har skrevet under på en aftale om kompensation på 58.000 i dagbod, som Allerslev fik på grund af den påståede forsinkelse fra 1. maj 2016 og to en halv måned frem. Dagboden lå på 1.427 kroner om dagen.

KPMG giver dog ikke meget for dokumentet, hvor det hævdes, at lejligheden skulle stå klar til indflytning 2. maj 2016.

‘Vi har ikke set aftalegrundlag herfor,’ konstaterer KPMG om netop den information.

Til KPMG har Allerslev også afleveret flere dokumenter, som knytter sig til kompensationen for et forkert opmålt badeværelse på 19.500 kroner. Trods papirerne holder KPMG i sit revisionsnotat fast i, at ‘de oplistede fradrag/forlig ikke er dokumenterede’.

Professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra Roskilde Universitet undrer sig også over nedslaget i prisen:

»Ud fra notatet ligner nedslaget en regulær gave til borgmesteren, som kan have til hensigt at påvirke beslutninger i en retning, som er ønskelig for gavegiveren,« siger han.

Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, mener ikke, at der er noget at komme efter:

'Det er ren pølsesnak, at forsinkelsen ikke er dokumenteret. Den er dokumenteret til punkt og prikke.'

'Bygherren kan altid kræve det lidte tab erstattet. Her taler vi så om erstatning af udgifter til bl.a. genhusning på et passende niveau i form af en hotellejlighed i København, erstatning for de drifts- og skattemæssige udgifter til en kostbar ejerlejlighed afholdt i perioden, det aktuelle huslejetab fra lejeren osv. Vi er langt over det aktuelle forligsbeløb,' skriver Bjarke Vejby i et skriftligt svar.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan eksperter har undret sig over den store dagbod, fordi Allerslev selv medvirkede til, at renoveringen blev forsinket. Blandt andet måtte de involverede underentreprenører vente på vaske og toilet, som Allerslev selv bestilte gennem et køkkenfirma.

Onsdag kunne B.T. afdække, at Allerslev har givet adskillige modstridende oplysninger til advokatfirmaet Horten, der har stået for tre rapporter i sagen. Det er også Horten, der til sin tredje rapport har hyret KPMG. Sagen er nu overdraget til Folketingets Ombudsmand, der skal vurdere den.

Øens Murerfirma er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.