Afgørende fejl i Københavns Kommunes undersøgelse af den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Et byggeregnskab giver nu Anna Mee Allerslev nye problemer i sagen om den renovering, som Øens Murerfirma i 2016 var ansvarlig for i den tidligere borgmesters herskabslejlighed på Østerbro i København.

Nu viser det sig, at et simpelt byggeregnskab - der som den eneste skriftlige dokumentation er blevet fremlagt for at rense Anna Mee Allerslev i sagen - har flere åbenlyse fejl.

Anna Mee Allerslevs advokat afleverede regnskabet til advokatfirmaet Horten, der på vegne af Københavns Kommune stod for at udarbejde den seneste undersøgelse i sagen.

Men fejlene blev ikke opdaget af Horten, der blot har ladet de urigtige oplysninger indgå i den rapport, som Københavns Kommune 30. april afleverede til Folketingets Ombudsmand, der nu vurderer sagen.

BT har fremlagt de to notater over byggeregnskabet for flere eksperter, heriblandt kommunalforsker og ph.d. i statskundskab Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Det er pinligt for kommunen, at den har overset øjensynligt helt banale regnefejl i materialet, som man har sendt til Ombudsmanden,« siger han.

Meget mere end et badeværelse

Det er ikke første gang, at Anna Mee Allerslevs forklaringer i sagen viser sig at være problematiske.

Tilbage i november 2017 udarbejdede Horten en rapport, der undersøgte alle Allerslevs relationer til Øens Murerfirmas direktør Jan Elving. I rapporten fremgik det kun, at Øens Murerfirma havde lavet noget murerarbejde i eksborgmesterens badeværelse.

Men blækket fra rapporten var knap nok tørt, før BT i februar kunne afsløre, at Øens Murerfirma ifølge firmaets dokumenter stod bag en hovedentreprise på 1,7 millioner kroner. Så satte kommunen på ny advokatfirmaet Horten til at undersøge sagen.

Og i denne rapport er det netop betalingen til murerfirmaet på 105.915 kroner for at styre byggeriet, som nu giver eksborgmesteren nye problemer.

Betalingen fremgår af et notat til Horten udarbejdet af en statsautoriseret revisor. Ifølge Anna Mee Allerslevs advokat viser notatet, at alt er foregået efter bogen. Men hvis man sammenligner notatet med et andet notat i rapporten, står det klart, at pengene ikke passer.

For som udgangspunkt for regnestykket har revisoren brugt et beløb, hvor betalingen for byggestyring allerede indgår. Samtidig bliver der tillagt moms til beløb, der allerede er inklusiv moms.

BT har fremlagt de to notater for Claus Holm, professor i revisionsret ved Aarhus Universitet.

»Det må være forkert at referere til grundlag for beregning af byggestyringsomkostninger, hvor disse allerede er medregnet,« siger han.

Revisor beklager

Revisoren, der har udregnet de to notater, beklager nu at have taget udgangspunkt i beløbet 1.811.599,55 kroner til at udregne honoraret for byggestyring.

I stedet tager han nu udgangspunkt i et andet beløb, som kommer fra tilbudslister, lyder det.

»Grundlaget på kr. 1.427.328,81 fremkommer fra tilbudslister. Idet det har stået klart efterfølgende forligets indgåelse, at parternes opgørelse af byggestyring ses opgjort på et forkert grundlag, har vi forsøgt at anskueliggøre, at grundlaget er fejlbehæftet, men vi skulle i dette forsøg ikke have anvendt de kr. 1.811.599,55 for anskueliggørelsen, hvilket vi beklager,« skriver den statsautoriserede revisor Peter Steffen Clausen fra firmaet Christensen Kjærulff.

Kommune: Det er utilfredsstillende

Københavns Kommune har betalt advokatfirmaet Horten 81.000 kroner for den første Anna Mee-rapport, mens den anden kostede skatteyderne 87.500 kroner, viser BTs aktindsigt.

Det er kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, der er afsender på rapporten om den tidligere borgmester til Folketingets Ombudsmand.

Forvaltningens borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vil ikke stille op til interview. I stedet har forvaltningen sendt følgende skriftlige svar:

»Det har efterfølgende vist sig, at redegørelsen indeholder en regnefejl i et revisionsnotat, og det er naturligvis utilfredsstillende, at Horten ikke har opfanget fejlen undervejs. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil eftersende forklaringen på fejlen til Ombudsmanden. Såfremt han har yderligere spørgsmål, står forvaltningen til rådighed.«

I en mail til BT skriver Horten følgende:

'Horten har i dag på et møde med Københavns Kommune beklaget, at vores gennemgang af de økonomiske beregninger fra Anna Mee Allerslevs revisor ikke lever op til den kvalitet, vi ellers bryster os af. Vi er selvfølgelig ikke revisorer, men det er ikke godt nok. Derfor har vi aftalt med Københavns Kommune, at vi hurtigst muligt eftersender en justeret redegørelse baseret på en retvisende gennemgang af økonomien. I den forbindelse inddrager vi selvfølgelig en ekstern revisor, og Horten afholder alle udgifter i forbindelse med den justerede redegørelse.'

Anna Mee Allerslevs advokat mener ikke, at der er fejl i det materiale, han har sendt til Horten.

'Alle tal i mit brev af 23. april 2018 til Horten, som danner grundlag for Hortens supplerende vurdering, var korrekte,' skriver advokat Bjarke Vejby til BT. Han mener heller ikke, at de nye oplysninger ændrer på konklusionen i Hortens rapport.

Artikel opdateret kl. 21.49 med citat fra Bjarke Vejby.