Eksperter kalder kompensation til Anna Mee Allerslev på 58.000 kroner af Øens Murerfirma for ‘usædvanlig’ og ‘uden grund'.

Når en entreprenør hæfter for en eventuel forsinkelse af et byggeprojekt i form af dagsbod til kunden, så sker det normalt på den betingelse, at entreprenøren styrer hele byggeprocessen med en beskrivelse af projektet ned til mindste detalje.

Derfor kalder flere eksperter det i dag for ‘usædvanligt’ og ‘uden grund’, at Øens Murerfirma gav den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev en kompensation på 58.000 kroner i såkaldt bod. Boden var et nedslag i prisen på firmaets byggestyrings-regning, som derfor landede på i alt 105.915 kroner.

Kompensationen blev ifølge Allerslevs advokat givet, fordi Øens Murerfirma som byggestyrer i forbindelse med renoveringen af hendes lejlighed i 2016 var færdige med arbejdet tre måneder senere end aftalt.

Men som BT nu kan afsløre, lå tidspunktet for færdiggørelsen af byggeriet i høj grad også i hænderne på Anna Mee Allerslev selv.

Anna Mee Allerslev fik kompensation på trods af, at hun selv stod for bl.a. at købe og etablere vaske og toilet gennem et køkkenfirma, hvilket ifølge flere mails fra byggesagen betød, at de involverede håndværkerfirmaer måtte vente på, at de bestilte materialer fra Allerslev blev leveret og monteret.

Desuden fortæller en af underentreprenørerne på opgaven, tømrer Rasmus Carstensen, at han aldrig fik noget at vide om, at der var en deadline på projektet. Han udførte tømrerarbejde ved at lægge gulv i hele lejligheden for næsten en halv million kroner i 2016.

»Selv om vi efterspurgte en kontrakt og tidsplan, så fik vi aldrig en. Og vi fik på intet tidspunkt at vide, at arbejdet skulle være færdigt til 1. maj. Så det undrer mig meget, at der har ligget en aftale om dagsbod fra Øens Murerfirma,« siger han til BT.

Tømrer Rasmus Carstensen (tv.) fortæller til BT's udsendte reportere, at han som underentreprenør intet fik at vide om, at der var en deadline på renoveringen af Anna Mee Allerslevs lejlighed 1. maj 2016.
Tømrer Rasmus Carstensen (tv.) fortæller til BT's udsendte reportere, at han som underentreprenør intet fik at vide om, at der var en deadline på renoveringen af Anna Mee Allerslevs lejlighed 1. maj 2016. Foto: Nils Meilvang
Vis mere

Kompensationen fremgår af et bilag fra den undersøgelse, som Københavns Kommunen fik udarbejdet af advokatfirmaet Horten i slutningen af april. Bilaget er udarbejdet af Allerslevs advokat Bjarke Vejby med et tilhørende revisornotat. BT kunne mandag afdække helt afgørende fejl i revisornotatet, hvorfor Horten nu laver en tredje redegørelse i sagen.

Renoveringen skulle ifølge bilaget være færdig 1. maj 2016, men Allerslev flyttede først ind tre måneder senere og blev ifølge et forlig kompenseret 41 arbejdsdage af 1.427 kroner.

Men hvis ikke hovedentreprenøren selv er herre over hele processen, og hvis ikke der ligger en detaljeret plan, som begge parter er enige om, så giver en dagsbod slet ikke mening, forklarer boligadvokat Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager Advokatfirma.

»En entreprenør vil normalt aldrig acceptere at hæfte for dagsbod, hvis der skal tages løbende stilling til opgaverne. Derfor undrer det mig, at der er givet kompensation på 58.000 kroner. Umiddelbart er boden givet uden grund,« siger han.

At færdiggørelsen af lejligheden i høj grad også blev forsinket af Anna Mee Allerslev fremgår bl.a. af en mail, som Anna Mee Allerslev sender den 18. maj 2016 med 32 krav, spørgsmål og kommentarer til en lang række detaljer i forhold til de opgaver, som mangler at blive lavet i lejligheden af tømrer, VVS’er og el-installatører. Mailen sendes til byggelederen hos Øens Murerfirma Ali Jamali.

Anna Mee Allerslev ønsker bl.a. at få udleveret specificeringer på priser, ligesom der er poster og priser på helt ned til 2.500 kroner, som hun ikke mener, at hun har godkendt, og som hun ikke vil acceptere, fremgår det af mailen.

Her er et uddrag af den mail, Anna Mee Allerslev sender til byggeleder fra Øens Murerfirma Ali Jamali den 18. maj 2016.Her stiller Anna Mee Allerslev spørgsmålstegn ved forskellige poster og priser. BT er i besiddelse af den tilbudsliste, som numrene refererer til, og de viser, at hun blandt andet ikke vil betale for montering af en dør til 2.500 kroner, ligesom flere priser først skal til at forhandles, fordi Anna Mee Allerslev mener, at prisen er for dyr. Desuden spørger hun til m2-priser for slibning, ligesom hun forsøger at forhandle en pris på 15.000 kroner for nogle paneler ved at henvise til, at de gamle paneler ved en fejl er smidt ud. 'Hvad gør vi her?' spørger Anna Mee Allerslev. På trods af de mange uafklarede spørgsmål får Anna Mee Allerslev 18. maj 2018 kompensation i form af dagsbod på tredje uge af Øens Murerfirma.
Her er et uddrag af den mail, Anna Mee Allerslev sender til byggeleder fra Øens Murerfirma Ali Jamali den 18. maj 2016.Her stiller Anna Mee Allerslev spørgsmålstegn ved forskellige poster og priser. BT er i besiddelse af den tilbudsliste, som numrene refererer til, og de viser, at hun blandt andet ikke vil betale for montering af en dør til 2.500 kroner, ligesom flere priser først skal til at forhandles, fordi Anna Mee Allerslev mener, at prisen er for dyr. Desuden spørger hun til m2-priser for slibning, ligesom hun forsøger at forhandle en pris på 15.000 kroner for nogle paneler ved at henvise til, at de gamle paneler ved en fejl er smidt ud. 'Hvad gør vi her?' spørger Anna Mee Allerslev. På trods af de mange uafklarede spørgsmål får Anna Mee Allerslev 18. maj 2018 kompensation i form af dagsbod på tredje uge af Øens Murerfirma.
Vis mere

Denne mail med 32 spørgsmål sendt til byggeleder hos Øens Murerfirma Ali Jamali viser, at Anna Mee Allerslev har fået et køkkenfirma til at købe og levere toilet, ligesom hun selv har købt en unidrain-rist. Desuden stiller hun spørgsmålstegn ved stort set alle posterne: Hun synes, priserne er for høje, ligesom hun beder om materialepriser og timepriser på blandt andet rørføring. Allerslev får på dette tidspunkt (18. maj 2016) kompensation i form af dagsbod på 1.427 kroner per arbejdsdag på tredje uge. Dagsboden gives på trods af, at en lang række opgaver tilsynelaende endnu ikke aftalt.
Denne mail med 32 spørgsmål sendt til byggeleder hos Øens Murerfirma Ali Jamali viser, at Anna Mee Allerslev har fået et køkkenfirma til at købe og levere toilet, ligesom hun selv har købt en unidrain-rist. Desuden stiller hun spørgsmålstegn ved stort set alle posterne: Hun synes, priserne er for høje, ligesom hun beder om materialepriser og timepriser på blandt andet rørføring. Allerslev får på dette tidspunkt (18. maj 2016) kompensation i form af dagsbod på 1.427 kroner per arbejdsdag på tredje uge. Dagsboden gives på trods af, at en lang række opgaver tilsynelaende endnu ikke aftalt.
Vis mere

Mailen viser desuden, at en lang række opgaver på et tidspunkt hvor Allerslev allerede får bod slet ikke er aftalt, ligesom priserne på de enkelte opgaver stadig forhandles.

Ifølge flere mails, som BT er i besiddelse af, kunne underentreprenørerne heller ikke færdiggøre deres arbejde, før køkkenfirmaet havde leveret vaske og toilet. Det var som førnævnt Anna Mee Allerslevs ansvar.

Levering og montering af vaske og toilet skete først i slutningen af juni 2016, og på det tidspunkt fik Anna Mee Allerslev på syvende uge dagsbod på 1.427 kr. for hvert arbejdsdøgn, renoveringen blev forsinket.

Mailen her er sendt 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Jensen til underentreprenørerne i Anna Mee Allerslevs lejlighed. Den viser, at håndværkerne blandt andet er afhængige af, at køkkenfirmaet - som Anna Mee Allerslev selv har bestilt -  blandt andet får monteret vaske. Flere gange må byggelederen skrive 'kun hvis det er muligt', ligesom han i flere tilfælde afventer svar fra Anna Mee Allerslev. Ligeså kan der ikke fuges i badeværelset, før der kommer 'nye fliser i bad'. Ifølge Anna Mees advokat Bjarke Vejby har Anna Mee Allerslev selv indkøbt 'gulv- og vægfliser'. Desuden er prisen på at male tre køkkenvinduer ikke afklaret. Der mangler 'pris fra maler' og 'svar fra Anna Mee'. På det her tidspunkt i processen får Anna Mee kompensation i form af dagsbod på syvende uge på 1.427 kroner per arbejdsdag.   
Mailen her er sendt 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Jensen til underentreprenørerne i Anna Mee Allerslevs lejlighed. Den viser, at håndværkerne blandt andet er afhængige af, at køkkenfirmaet - som Anna Mee Allerslev selv har bestilt -  blandt andet får monteret vaske. Flere gange må byggelederen skrive 'kun hvis det er muligt', ligesom han i flere tilfælde afventer svar fra Anna Mee Allerslev. Ligeså kan der ikke fuges i badeværelset, før der kommer 'nye fliser i bad'. Ifølge Anna Mees advokat Bjarke Vejby har Anna Mee Allerslev selv indkøbt 'gulv- og vægfliser'. Desuden er prisen på at male tre køkkenvinduer ikke afklaret. Der mangler 'pris fra maler' og 'svar fra Anna Mee'. På det her tidspunkt i processen får Anna Mee kompensation i form af dagsbod på syvende uge på 1.427 kroner per arbejdsdag.   
Vis mere

Advokat og tidligere ekstern lektor ved Københavns Universitet Michael Bjørn Hansen undrer sig også over dagsboden.

»Det virker underligt, at der udbetales bod i den her størrelsesorden i forbindelse med en opgave i et privat hjem. Det er ganske usædvanligt, og der er ikke noget, der tyder på, at Øens Murerfirma har taget sig betalt for en så gunstig aftale for Anna Mee Allerslev. Det er jo en forsikringsordning, som der normalt skal betales dyrt for,« siger han med henvisning til, at murerfirmaet blev betalt 105.915 kroner for byggestyringen.

Anna Mee Allerslevs advokat fremviser ingen skriftlig dokumentation for aftalen mellem Anna Mee Allerslev og Øens Murerfirma.

Se mere dokumentation her: Anna Mee Allerslev forsinkede byggeproces

Læs også: Dokumentation i Anna Mees byggesag med Øens Murerfirma

Anna Mee Allerslevs advokat har afleveret dette revisionsnotat over byggesagen til brug for undersøgelsen af Øens Murerfirmas rolle ved renoveringen af hendes lejlighed. BT har fået undersøgelsen via aktindsigt.
Anna Mee Allerslevs advokat har afleveret dette revisionsnotat over byggesagen til brug for undersøgelsen af Øens Murerfirmas rolle ved renoveringen af hendes lejlighed. BT har fået undersøgelsen via aktindsigt.
Vis mere