Ifølge et notat udarbejdet af Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby fik den tidligere borgmester dagsbod på 1.427 kroner fra 1. maj 2016 og tre måneder frem (fraregnet ferie 41 dage), fordi renoveringen af hendes herskabslejlighed ifølge en byggestyringsaftale skulle være færdig netop 1. maj.

I alt har Allerslev fået 58.000 kroner i kompensation. Pengene er et nedslag i prisen på Øens Murerfirmas regning for byggestyring.

BT er samtidig i besiddelse af flere mails, som afslører, at Anna Mee Allerslev blandt andet andet selv stod for at bestille vaske til toilet og køkken, som først blev leveret i slutningen af juni måned 2016.

Af korrespondancen fremgår det blandt andet, at underentreprenørerne måtte vente på de materialer, som Anna Mee Allerslev selv stod for at skaffe. Ligeså måtte de også afvente Anna Mee Allerslevs løbende godkendelser, ligesom Allerslev 18. maj 2016 - dvs. tre uger inde i perioden for dagsbod - stillede 32 spørgsmål til Øens Murerfirmas byggeleder med blandt andet spørgsmål og rettelser.

I mailen stiller hun spørgsmålstegn ved regninger på helt ned til 1.500 kroner. Ifølge boligadvokat Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager er det usædvanligt, at en entreprenør hæfter for dagsbod i forbindelse med en renovering, hvor der løbende tages stilling til selv små opgaver, og hvor entreprenøren er afhængig af opgaver, som udføres af bygherre (Anna Mee Allerslev).

Her er et uddrag af den mail, Anna Mee Allerslev sender til byggeleder fra Øens Murerfirma Ali Jamali den 18. maj 2016.Her stiller Anna Mee Allerslev spørgsmålstegn ved forskellige poster og priser. BT er i besiddelse af den tilbudsliste, som numrene refererer til, og de viser, at hun blandt andet ikke vil betale for montering af en dør til 2.500 kroner, ligesom flere priser først skal til at forhandles, fordi Anna Mee Allerslev mener, at prisen er for dyr. Desuden spørger hun til m2-priser for slibning, ligesom hun forsøger at forhandle en pris på 15.000 kroner for nogle paneler ved at henvise til, at de gamle paneler ved en fejl er smidt ud. 'Hvad gør vi her?' spørger Anna Mee Allerslev. På trods af de mange uafklarede spørgsmål får Anna Mee Allerslev 18. maj 2018 kompensation i form af dagsbod på tredje uge af Øens Murerfirma.
Her er et uddrag af den mail, Anna Mee Allerslev sender til byggeleder fra Øens Murerfirma Ali Jamali den 18. maj 2016.Her stiller Anna Mee Allerslev spørgsmålstegn ved forskellige poster og priser. BT er i besiddelse af den tilbudsliste, som numrene refererer til, og de viser, at hun blandt andet ikke vil betale for montering af en dør til 2.500 kroner, ligesom flere priser først skal til at forhandles, fordi Anna Mee Allerslev mener, at prisen er for dyr. Desuden spørger hun til m2-priser for slibning, ligesom hun forsøger at forhandle en pris på 15.000 kroner for nogle paneler ved at henvise til, at de gamle paneler ved en fejl er smidt ud. 'Hvad gør vi her?' spørger Anna Mee Allerslev. På trods af de mange uafklarede spørgsmål får Anna Mee Allerslev 18. maj 2018 kompensation i form af dagsbod på tredje uge af Øens Murerfirma.
Vis mere

Denne mail med 32 spørgsmål sendt til byggeleder hos Øens Murerfirma Ali Jamali viser, at Anna Mee Allerslev har fået et køkkenfirma til at købe og levere toilet, ligesom hun selv har købt en unidrain-rist. Desuden stiller hun spørgsmålstegn ved stort set alle posterne: Hun synes, priserne er for høje, ligesom hun beder om materialepriser og timepriser på blandt andet rørføring. Allerslev får på dette tidspunkt (18. maj 2016) kompensation i form af dagsbod på 1.427 kroner per arbejdsdag på tredje uge. Dagsboden gives på trods af, at en lang række opgaver tilsynelaende endnu ikke aftalt.
Denne mail med 32 spørgsmål sendt til byggeleder hos Øens Murerfirma Ali Jamali viser, at Anna Mee Allerslev har fået et køkkenfirma til at købe og levere toilet, ligesom hun selv har købt en unidrain-rist. Desuden stiller hun spørgsmålstegn ved stort set alle posterne: Hun synes, priserne er for høje, ligesom hun beder om materialepriser og timepriser på blandt andet rørføring. Allerslev får på dette tidspunkt (18. maj 2016) kompensation i form af dagsbod på 1.427 kroner per arbejdsdag på tredje uge. Dagsboden gives på trods af, at en lang række opgaver tilsynelaende endnu ikke aftalt.
Vis mere

Mailen her er sendt 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Jensen til underentreprenørerne i Anna Mee Allerslevs lejlighed. Den viser, at håndværkerne blandt andet er afhængige af, at køkkenfirmaet - som Anna Mee Allerslev selv har bestilt -  blandt andet får monteret vaske. Flere gange må byggelederen skrive 'kun hvis det er muligt', ligesom han i flere tilfælde afventer svar fra Anna Mee Allerslev. Ligeså kan der ikke fuges i badeværelset, før der kommer 'nye fliser i bad'. Ifølge Anna Mees advokat Bjarke Vejby har Anna Mee Allerslev selv indkøbt 'gulv- og vægfliser'. Desuden er prisen på at male tre køkkenvinduer ikke afklaret. Der mangler 'pris fra maler' og 'svar fra Anna Mee'. På det her tidspunkt i processen får Anna Mee kompensation i form af dagsbod på syvende uge på 1.427 kroner per arbejdsdag.   
Mailen her er sendt 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Jensen til underentreprenørerne i Anna Mee Allerslevs lejlighed. Den viser, at håndværkerne blandt andet er afhængige af, at køkkenfirmaet - som Anna Mee Allerslev selv har bestilt -  blandt andet får monteret vaske. Flere gange må byggelederen skrive 'kun hvis det er muligt', ligesom han i flere tilfælde afventer svar fra Anna Mee Allerslev. Ligeså kan der ikke fuges i badeværelset, før der kommer 'nye fliser i bad'. Ifølge Anna Mees advokat Bjarke Vejby har Anna Mee Allerslev selv indkøbt 'gulv- og vægfliser'. Desuden er prisen på at male tre køkkenvinduer ikke afklaret. Der mangler 'pris fra maler' og 'svar fra Anna Mee'. På det her tidspunkt i processen får Anna Mee kompensation i form af dagsbod på syvende uge på 1.427 kroner per arbejdsdag.   
Vis mere

I mail sendt af byggeleder fra Øens Murerfirma Hans Jørgen Hansen 21. juni 2017 til underentreprenørerne fremgår det, at underentreprenørerne afventer levering af vaske. En opgave, Anna Mee Allerslev selv står for.
I mail sendt af byggeleder fra Øens Murerfirma Hans Jørgen Hansen 21. juni 2017 til underentreprenørerne fremgår det, at underentreprenørerne afventer levering af vaske. En opgave, Anna Mee Allerslev selv står for.
Vis mere

I en mail fra byggeleder Hans Jørgen Hansen til underentreprenørerne 17. juni 2016 fremgår det, at vaskene - som Anna Mee Allerslev selv bestiller via et køkkenfirma - endnu ikke er kommet til Danmark. På det tidspunkt har Anna Mee Allerslev fået en kompensation på 1.427 kroner om dagen i syv uger, fordi renoveringen ikke var færdig 1. maj 2016.
I en mail fra byggeleder Hans Jørgen Hansen til underentreprenørerne 17. juni 2016 fremgår det, at vaskene - som Anna Mee Allerslev selv bestiller via et køkkenfirma - endnu ikke er kommet til Danmark. På det tidspunkt har Anna Mee Allerslev fået en kompensation på 1.427 kroner om dagen i syv uger, fordi renoveringen ikke var færdig 1. maj 2016.
Vis mere

Af denne mail fra 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Hansen til underentreprenørerne fremgår det, at byggelederen afventer godkendelse på bestilling af glas til nogle glasdøre til badeværelset. 'Afventer Anna A' står der blandt andet, hvorefter der henvises til et møde tre dage senere 20. juni 2016. På det her tidspunkt får Anna Mee kompensation på syvende uge.
Af denne mail fra 17. juni 2016 fra byggeleder Hans Jørgen Hansen til underentreprenørerne fremgår det, at byggelederen afventer godkendelse på bestilling af glas til nogle glasdøre til badeværelset. 'Afventer Anna A' står der blandt andet, hvorefter der henvises til et møde tre dage senere 20. juni 2016. På det her tidspunkt får Anna Mee kompensation på syvende uge.
Vis mere