Den tidligere radikale borgmester i København Anna Mee Allerslev gav forkerte oplysninger til advokatfirmaet Horten i sagen om Øens Murerfirma og dets rolle ved totalrenoveringen af hendes lejlighed. Samtidig er der massivt rod i regnskabet. Det fremgår af den tredje rapport i sagen, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Anna Mee Allerslev gik af i oktober sidste år, efter at B.T. havde afdækket hendes gratis brug af Rådhushallen til sit bryllup og hendes relation til Øens Murerfirma, som hun bl.a. bad en kommunal chef om at hjælpe med en byggetilladelse.

Den nye rapport, som Horten udarbejder for Københavns Kommune, har været flere måneder undervejs. Den kommer, efter at kommunen allerede har afleveret to rapporter, der begge frikendte Allerslev for inhabilitet. Begge gange har B.T. dog frembragt nye oplysninger eller fundet så graverende fejl i materialet, at en ny rapport har været nødvendig.

Modsat de tidligere rapporter har Horten denne gang allieret sig med revisionsselskabet KPMG for at finde ud af, hvad der er op og ned i både Allerslevs forklaringer og det byggeregnskab, som Allerslev tidligere har givet til Horten.

Og dokumentationen for Anna Mee Allerslevs forklaringer mangler:

'Sagen er ikke fuldt oplyst, da væsentlige bilag fra byggesagen fortsat mangler,' står der i rapporten, der fortsætter:

'Derudover tegner dokumenterne ikke et entydigt billede af byggesagen. De indeholder således modstridende oplysninger, og dele af de oplysninger, der er modtaget tidligere, viser sig ikke at være fuldstændige og korrekte, når de vurderes i forhold til senere modtagne oplysninger.'

Revisorerne fra KPMG har bl.a. regnet sig frem til en anden pris for renoveringen og konstaterer desuden, at der er fejl i de oplysninger, som Allerslev tidligere har fremlagt angående honorar til Øens Murerfirma for byggestyring.

'Efter nærmere gennemgang af bilagsmaterialet konkluderer KPMG, at Anna Mee Allerslevs revisors gengivelse af forholdene vedrørende byggestyringshonoraret er fejlbehæftet,' står der i rapporten.

Allerslev har ifølge rapporten en opfattelse af, at hun betalte 44.000 kroner for meget i byggestyringshonorar. Det kan KPMG dog ikke genkende.

'Som sagen foreligger oplyst, er der således efter vores vurdering ikke belæg for at hævde, at Anna Mee Allerslev har betalt rundt 44.000 kr. for meget i byggestyringshonorar til Øens Murerfirma.'

Ud over Allerslevs revisor har også hendes advokat leveret forkerte tal. Et notat - som Allerslevs advokat Bjarke Vejby har leveret til rapporten i forbindelse med et forlig med et involveret tømrerfirma - stemmer ikke overens med de oplysninger, som advokaten tidligere har givet, fremgår det af rapporten.

Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, svarer i et skriftligt svar, at kritikken om modstridende oplysninger er forfejlet.

'Vi har leveret en del nyt materiale i forbindelse med den tredje undersøgelse, som Horten ikke har ønsket at se i forbindelse med de tidligere undersøgelser, og vi har i flere mails tilbudt Horten, at Horten kunne gennemgå yderligere materiale på mit kontor. Det har Horten ikke ønsket. Vi har endvidere bedt om aktindsigt i materialet fra håndværkerne samt adgang til forud at kommentere Hortens redegørelse, således at der var garanti for dobbeltcheck af faktum. Det blev afvist. Ingen møder har der været indkaldt til,' skriver advokaten og fortsætter:

'Hortens nye undersøgelse rummer netop af disse grunde en række fejl, der umiddelbart kan påvises. Det kunne være undgået, hvis Horten havde fulgt de sædvanlige sagsbehandlingsregler om aktindsigt, høring og simpel dialog.'

Hortens rapport er sendt til Folketingets Ombudsmand, der nu skal vurdere sagen. Trods regnskabsrodet anbefaler Horten, at kommunen undlader at foretage sig yderligere.

Horten konkluderer på baggrund af det ufuldstændige materiale i byggesagen, at det ikke kan afgøres, hvorvidt Anna Mee Allerslev har fået et gaveelement af Øens Murerfirma, eller om murerfirmaet har afholdt omkostninger, som burde være afholdt af Allerslev.