I de kommende år skal Musikhusparken i Aarhus igennem en større makeover for intet mindre end et svimlende millionbeløb på 44,5 millioner kroner.

Den nye park skal stå klar i 2025 og sker som led i udvidelsen af ARoS, der kommer til at gribe ind i Musikhusparken.

Onsdag skal Aarhus Byråd tage stilling til udgiftsbevillingen og tilsvarende rådighedsbeløb på 43,5 millioner kroner til det store anlægsprojekt, som Magistraten anbefaler, at byrådet tiltræder.

I foråret 2021 bevilgede byrådet den første million til forundersøgelsen af det store projekt.

Ud af de mange millioner har Realdania doneret 16 millioner kroner til projektet, og der er i investeringsplanen for 2024-2033 afsat ti millioner kroner til formålet, mens Kultur og Borgerservice finansierer seks millioner kroner.

Det fremgår af indstillingen fra Magistraten.

Der mangler derudover godt 12 millioner kroner, som Kultur og Borgerservice bestræber sig på at finde via fonde.

I slutningen af marts blev mere end 10.000 aarhusianere også bedt om deres holdninger og ideer til den nye bypark. Målet er, at parken skal indbyde til at blive brugt hele året.

Borgernes ønsker og ideer vil, sammen med ønsker fra kulturinstitutionerne, indgå i programmet for arkitektkonkurrencen, så arkitekterne skal tage højde for ønskerne, når de tegner forslagene til den nye park.

»Parken skal vise vejen for fremtidens grønne byrum i de tætte, større byer og bidrage til byens klimatilpasning og til en bedre biodiversitet og bynatur i midtbyen,« står det blandt andet i indstillingen.

Den nye park forventes at blive anlagt i 2024, samtidig med at terrænet på ARoS-udvidelsen 'Next Level-kuplen' bearbejdes. Bliver der behov for ændring af lokalplanen, kan tidsplanen dog skride.

Dansk Folkeparti har tirsdag påført et ændringsforslag til indstillingen, der blandt andet indebærer, at området bør udvides, så Frederiks Allé samt cykelsti og fortov på Rådhusparkens side også bliver en del af arkitekternes forslag til den nye park.

Derudover ønsker DF's Jakob Søgaard Clausen, at Det Mosaiske Troessamfunds kirkegård medtages som et fredet element i omdannelsen.

Arkitektkonkurrencen forventes at blive udskrevet i sommeren 2022 og at være færdig i 2023. Herefter vurderes det, om der er behov for ændring af lokalplanen.