Brækket næse, hjernerystelse og flere tandskader.

Voldsofferet Silas Lund har haft et hårdt liv med skaderne efter et groft overfald i marts sidste år.

Hele 532 dage er der gået fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen.

Omvendt kan én person smile over den lange ventetid.

Det er hans voldsmand.

I september blev han idømt tre måneders fængsel for umotiveret at give Silas Lund en skalle og knytnæveslag i ansigtet.

En handling, han selv erkendte i retten og er helt i tråd med tiltalen fra anklagemyndigheden hos politiet.

Men han behøver slet ikke komme bag tremmer.

B.T. har fået aktindsigt i dombogen fra Københavns Byret. Her fastslår dommeren, at sagsbehandlingstiden ikke har været rimelig.

Som direkte konsekvens af den lange ventetid slipper den dømte for at afsone sin straf.

'Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,' står der i dombogen.

Den urimelige sagsbehandlingstid er altså sket, inden sagen blev sendt til byretten, hvilket vil sige, at Københavns Politi er skyld i den lange ventetid.

Ligeledes står der, at gerningsmanden slap for at betale 5.000 kr. i erstatning for smerterne.

Igen er årsagen den lange ventetid.

'Da det forhold, at sagsbehandlingstiden ved politiet har været lang, ikke kan føre til, at tiltalte skal betale tortgodtgørelse,' står noteret i dombogen.

Endda er det anden gang han dømmes efter overfald.

I dombogen står, at han allerede i juni 2016 fik 30 dages betinget fængsel for at begå vold.

Alligevel skal den dømte altså ikke i fængsel på grund af den urimelige ventetid.

Han kan i stedet nøjes med at udføre samfundstjeneste i 80 timer, og så ikke begå anden kriminalitet i prøvetiden på et år.

»Jeg har haft en forfærdelig lang ventetid, siden jeg anmeldte overfaldet. Da sagen så er i retten slår dommeren fast, at den tiltalte får rabat i straffen på grund af den lange sagsbehandlingstid,« siger Silas Lund og tilføjer:

»Det er en mærkelig følelse at stå tilbage med bagefter. For mig er det en følelse af uretfærdighed i retssystemet.«

Chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, vil ikke kommentere på den konkrete dom, men mere generelt.

»Lange sagsbehandlingstider er aldrig tilfredsstillende, og noget vi arbejder på at nedbringe hver dag, men i politiet er det sådan, at vi hver dag prioriterer og anvender ressourcerne der, hvor de gør bedst fyldest i forhold til at løse vores opgaver,« siger han.

Jørgen Bergen Skov erkender, at der kan være noget af politiets arbejde i sagen, der kunne være gjort hurtigere.

»Hvis man så tager en enkelt sag ud, og ser på den isoleret set, vil der ofte være noget, som kunne have været gjort tidligere, hvis den sag var den eneste i denne verden, men sådan er det desværre ikke,« siger chefpolitinspektøren.

Jusitisminister Nick Hækkerup (S) blev allerede for en måned siden advaret om, at gerningsmændene kan slippe med mildere straf, når sagsbehandlingen trækker i langdrag med en ventetid på over halvandet år.

Har du som gerningsmand eller offer været udsat for den rekordlange ventetid hos politi og domstole? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Silas Lunds bistandsadvokat, Ulrik Sjølin fra Sjølin Advokatfirma, slår da også fast, at det langt fra er den eneste sag, hvor gerningsmanden har fået rabat, fordi ventetiden har været lang.

»Der er et tydeligt problem her. Jeg vil ikke udtale mig om min klients konkrete sag, men der er brug for, at det kommer frem, hvad konsekvenserne er af den meget lange sagsbehandlingstid,« siger han.

Inden for netop den personfarlige kriminalitet, Silas Lunds sag er en del af, har Rigspolitiet erkendt, at der skal ske store forbedringer, og det skal allerede ske næste år.

I år 2020 skal både sagsbehandlingstiden og antallet af sagsbunker ned med 20 procent. Det står i en handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten til Nick Hækkerup.

»Nu er der kommet fokus på problemet. Jeg tror ikke, at de fra dag et løser problemet fuldstændigt. Men jeg håber på forbedringer, så folk der er udsat for kriminalitet ikke skal igennem det samme, som jeg var,« siger Silas Lund.