Nogle kriminelle kan have god grund til at klappe i hænderne.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) offentliggør nu en helt ny udtalelse fra Rigsadvokaten.

Her kommer det frem, at gerningmændene kan slippe med kortere straf, når sagsbehandlingen trækker i langdrag.

'I visse tilfælde kan sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom indgå som en formildende omstændighed ved strafudmålingen,' skriver Rigsadvokaten.

Konkret vurderer Rigsadvokaten, at en lang ventetid mindst skal tage halvandet år fra anmeldelse til dom, hvis gerningsmanden skal have mildere straf.

B.T. har i mere end tre måneder afdækket den rekordlange ventetid hos politi og domstole.

Og netop ofre for kriminalitet som Mary Jane Williams, Per Ravn Sørensen og Bente Strunge Hermann har oplevet mere end halvandet års ventetid i deres sager. Om det har haft betydning for gerningsmændene, er dog uklart.

Nick Hækkerup erkender, at den nye oplysning både er urimelig og utilfredsstillende.

»Det er helt urimeligt og endnu et eksempel på, hvorfor det er utilfredsstillende at have så lang en sagsbehandlingstid hos politi og anklagemyndighed,« siger han til B.T.

Har du oplevet, at gerningsmanden har fået kortere straf på grund af den lange sagsbehandlingstid? Kontakt B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Ifølge lovgivningen kan der netop dømmes kortere straf, hvis gerningsmanden ikke selv er skyld i en lang ventetid.

'Ved fastsættelse af straffen i almindelighed skal det indgå som en formildende omstændighed, at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for rimelig tid, uden dette kan bebrejdes gerningsmanden,' skriver Rigsadvokaten.

Dog slår Rigsadvokaten fast, at det ikke registreres i politiets sagsstyringssystem, om det i en straffesag har haft formildende omstændigheder, at sagsbehandlingen har taget lang tid.

Til næste spørgetime i Folketinget skal Nick Hækkerup forholde sig til det ubesvarede spørgsmål:

Hvor tit sker det, at kriminelle får kortere straf, fordi de har haft lang ventetid?

»Det her er fuldstændig uacceptabelt. Vi må have belyst, hvilke sager det drejer sig om. Netop også for at få belyst omfanget samt hvilke sager, der er tale om i de forskellige retskredse,« siger Karina Adsbøl (DF).

Hun mener, at der er alt for stor fokus på gerningsmanden frem for offeret.

»Hvor er ofrenes retsfølelse, når de oplever, at gerningsmanden får rabat på grund af den lange sagsbehandlingstid?,« spørger hun.

Venstres retsordfører, Inger Støjberg, er enig.

»Vi skal have frem, hvor tit kriminelle idømmes mildere straf, fordi sagsbehandlingen har taget for lang tid,« siger hun.

Nick Hækkerup vil gerne have svar frem på spørgsmålet. Derfor vil det være del af næste års politiforlig.

»Jeg vil foreslå, at vi får nogle måltal, der klart viser længden på de forskellige sager. Det vil jeg først og fremmest, inden vi ser på, om straffeloven skal laves om, så det ikke længere kan give mildere straf ved lang ventetid,« siger han.