I marts fik Josephine et chok. 

I sin e-Boks fik hun en besked fra Region Hovedstaden om, at hun er en af de over 1.200 personer, der har fået snaget i patientjournalen af en læge, der slet ikke havde lov til det. 

Opslagene i Josephines patientjournal var lavet fra 6. juli 2017 til 29. oktober 2019. Det vil sige i en periode på over to år. 

»Det var meget ubehageligt at få sådan en besked,« siger Josephine, der ikke ønsker sit efternavn frem. 

Og især datoen for det første opslag fik hende til at spærre øjnene op.

»Det første opslag er lavet, dagen efter jeg havde født min datter. Det var en lang og hård fødsel. Jeg havde veer i 44 timer, og så endte det ud i akut kejsersnit,« siger hun.

»Det var grænseoverskridende som førstegangsmor at havde sådan en fødsel, og det er klamt, at en læge så af egen lyst bare er gået ind i min journal og har snaget i det. Ikke bare en gang, men lægen er blevet ved og ved i over to år.«

Tirsdag blev lægen dømt 60 dages betinget fængsel af Retten i Glostrup for at have set uberettiget i de mange patientjournaler. 

Under retssagen kom det både frem, at lægen har snaget i 14 kendtes patientjournaler, og at hun især har set på patientjournaler tilhørende gravide personer.

Lægen forklarede, at hun lavede flere af opslagene, fordi hun selv var gravid og derfor ville se journaler tilhørende andre gravide og fødende kvinder. Blandt andet har hun slået om i en journal tilhørende en kvinde, der havde været igennem en dødfødsel.

»Jeg har ikke lavet nogen opslag af ond hensigt,« sagde lægen i retten, hvor hun brød sammen i gråd. 

Dommeren afviste dog anklagerens ønske om, at lægen skulle fratages retten til at arbejde som læge i en periode. 

Det var ellers en anbefaling, anklageren havde fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Jeg kan bekræfte, at vi har støttet anklagemyndigheden i at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse på baggrund af de oplysninger, der kom frem i politiets efterforskning af sagen,« sagde Metta Frost, der er sektionsleder hos Styrelsen for Patientsikkerhed, torsdag til B.T. 

Fik nyt job dagen før retssag
Lægen var blevet fyret fra Region Hovedstaden sidste år, da sagen kom frem, men mandag den 2. oktober, altså dagen før lægen skulle i retten, havde hun fået nyt arbejde som læge. 

Det er dog under et skærpet tilsyn frem til 1. maj 2024, og dommeren vurderede,  at det var nok. 

Josephine er dog ikke tilfreds med den vurdering. 

»Jeg synes, at hun skulle have frataget sin autorisation. Jeg er selv sygeplejerske, så jeg ved godt, hvad man må og ikke må som sundhedspersonale. Man kan ikke have tillid til hende mere, efter hun har snaget i så manges patientjournaler,« siger hun. 

Josephine fortsætter: 

»Man tror jo, at man kan havde fuld tillid til læger og sygeplejersker, når man kommer til et sygehus. Og så bagefter at finde ud af, at der er en, der har været inde og snage i ens private oplysninger, det synes jeg, er meget grænseoverskridende.«

Mens lægens forsvarsadvokat har accepteret dommen, har anklageren endnu ikke besluttet, om den skal ankes til Østre Landsret.  

Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at fratage en læge autoriteten i maksimalt to år. 

Men der tages ikke nogen beslutning, før det er afgjort, om sagen ankes, oplyste styrelsen torsdag.