Nu er det nok.

Enhedslisten kræver, at transportminister Benny Engelbrecht omgående udleverer en rapport om økonomien bag det gigantiske byggeprojekt Lynetteholmen til Folketinget.

Benny Engelbrecht hemmeligholder nemlig fortsat væsentlige dele af rapporten for Folketinget, selvom samtlige byrådsmedlemmer i Københavns Kommune godt må se, hvad der er skjult under transportministerens overstregninger i rapporten.

Det kan B.T. i dag afsløre på baggrund af dokumenter fra økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

»Det er fuldstændig grotesk. Vi, der har stemt om Lynetteholmen i Folketinget, må ikke se rapporten i ucensureret form, mens byrådsmedlemmerne i København kan se det hele. Det er helt vildt,« siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

I et svar til et byrådsmedlem 13. oktober i år skriver økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus nemlig, at 'alle BR-medlemmer har mulighed for at bede om at få den fulde rapport tilsendt jævnfør reglerne om sagsindsigt'.

Københavns Kommune uddyber i et svar til B.T., at Borgerrepræsentationens medlemmer ifølge kommunestyrelsesloven har ret til sagsindsigt i alle færdige materialer, som kommunen har. Også rapporter, der er fortrolige for offentligheden.

Henning Hyllested er lamslået over, at byrødderne i København har fri adgang til den ucensurerede rapport, mens transportminister Benny Engelbrecht har afskåret Folketinget fra samme mulighed, både før, under og efter lov om anlæg af Lynetteholm blev stemt igennem.

Sagen handler om beslutningsgrundlaget for, at Folketinget 4. juni i år stemte ja til at anlægge den gigantiske kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn i forlængelse af en principaftale mellem staten og Københavns Kommune fra oktober 2018.

Det historisk store byggeprojekt kan ifølge eksperter ende i en milliardregning til skatteyderne, selvom toppolitikere har lovet, at det samlede projekt vil være selvfinansierende.

Før afstemningen om Lyntteholmen, som lovteknisk handler om anlæggelsen af den rå ø uden bebyggelse, fik Transportministeriet udarbejdet rapporten 'Undersøgelse af finansiering og organisering af Lynetteholmen' med byudvikling.

Rapporten undersøger blandt andet, hvor mange penge der kan forventes at komme i kassen ved grundsalg på øen til finansiering af metro og ringvej, og behandler en række usikkerheder og risici ved projektet.

Det er den rapport, Folketinget ikke har kunnet få udleveret af transportministeren i ucensureret form.

B.T. er imidlertid i besiddelse af den originale rapport og har sammenlignet den med den censurerede udgave.

Og forskellen er markant.

Under overstregninger i den censurerede rapport gemmer sig blandt meget andet hele Lynetteholmens såkaldte åbningsbalance (se faktaboks).

Kun transportordførerne fra Folketingets partier har ved fysisk fremmøde i Transportministeriet haft mulighed for at se den ucensurerede rapport før afstemningen 4. juni.

Det tilbød Benny Engelbrecht ordførerne 17. maj i år – næsten 14 dage efter førstebehandlingen af loven.

Men de måtte og må fortsat ikke sige et ord til nogen om de censurerede dele af rapporten – heller ikke til deres folketingsgruppe.

»Folketinget har jo vedtaget loven om Lynetteholmen mere eller mindre i blinde,« siger Henning Hyllested.

Nu åbner transportminister Benny Engelbrecht dog op for, at alle medlemmer af Folketinget – mere end fire måneder efter loven blev vedtaget – godt må læse den ucensurerede rapport, hvis de møder fysisk op i hans ministerium.

»Det er helt vanlig praksis, at det er ordførerne, der tegner partiet, men tilbuddet gælder såmænd også alle andre folketingsmedlemmer, som er velkommen her i ministeriet, hvor de kan læse de fortrolige dele af rapporten, hvis de har behov for det,« udtaler Benny Engelbrecht og tilføjer:

»Det ændrer dog fortsat ikke ved, at anlægget af Lynetteholm i sig selv ikke forudsætter, at én eneste kvadratmeter bebygges.«

Her ses grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig.
Her ses grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet
Vis mere

Transportministeriet skriver til B.T., at rapporten 'ikke er relevant' for anlægsloven, da rapporten handler om økonomien i fremtidig byudvikling af Lynetteholm.

Den udlægning er Henning Hyllested mildest talt ikke enig i.

»Det er på grænsen til vildledning at sige, at den her rapport ikke har betydning for afstemningen om anlægsloven. Hele forudsætningen for at anlægge øen er jo, at den skal bebygges,« siger han og tilføjer:

»Det står meget klart i principaftalen, at øen skal være en helt ny bydel med boliger til 35.000 københavnere, som skal betjenes med metro og en ny ringvej. Så selvfølgelig var og er det relevant at kende til de økonomiske forudsætninger og enorme usikkerheder i det samlede projekt, før man stemmer for eller imod, om man overhovedet skal påbegynde projektet.«

Det har ikke været muligt at få et interview med Benny Engelbrecht.