Selvom kommunalvalget er overstået, er der fortsat mange, der ikke har givet slip på deres skuffelse og utilfredshed.

Hvor mange, det konkret drejer sig om, er der nu sat tal på.

Klagefristen over Københavns Kommunes afholdelse af kommunalvalget udløb den 23. november, hvilket vil sige en uge efter valgdagen.

Der er i perioden indkommet 51 klager, fremgår det af dagsordenen til Borgerrepræsentationens kommende møde torsdag i denne uge.

Mødematerialet omfatter også en opgørelse over, hvad borgerne mere specifikt har klaget over ved valget.

Det viser sig, at næsten 60 procent af klagerne omhandler én og samme fejl, som fik meget omtale på valgdagen.

Her manglede der på alle kommunens stemmesedler en boks at sætte kryds i ved fire ud af fem af Frihedslistens (T) kandidater.

I alt har 29 borgere klaget over fejlen, og 22 af dem er så utilfredse, at de ligefrem ønsker omvalg på baggrund af det manglende afkrydsningsfelt.

»Det er valgfusk – valget må gå om,« lød det på valgdagen fra Frihedslistens Per Brændgaard, der i offentligheden er kendt som krammeterapeut og coronaskeptiker.

Han ville ikke godtage kommunens forklaring om, at det ‘bare’ var en uheldig fejl.

Frihedslistens Per Brændgaard mener, at valget må gå om. Privatfoto
Frihedslistens Per Brændgaard mener, at valget må gå om. Privatfoto
Vis mere

»Det er et klokkeklart forsøg på at manipulere med valgresultatet. Sådan noget sker ikke bare,« sagde Per Brændgaard til B.T. København.

Frihedslisten endte på 1.134 stemmer, hvilket svarede til 0,4 procent af stemmerne. Det var derfor ikke nok til et mandat i Borgerrepræsentationen.

Det er da heller ikke kun Frihedslistens støtter i København, der er oprørte. To af klagerne er indgivet af borgere fra andre kommuner.

På trods af at de begge ikke har kunnet stemme til kommunalvalget i København, mener kommunen dog, at det ikke bør få Borgerrepræsentationen til at afvise de to klager. I stedet bør de tælle dem med i den samlede bunke klager omkring Frihedslistens manglende afkrydsningsbokse på stemmesedlen.

En anden af de 51 klager vedrører en anmodning om en fornyet fintælling, mens de resterende 20 klager vedrører andre forhold omkring valget.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har ansvaret for at forberede, planlægge og afvikle valg i Københavns Kommune. Og derfor er det også den forvaltnings fejl, at der manglede en boks at sætte kryds i ved fire ud af fem af Frihedslistens kandidater på stemmesedlen til kommunalvalget.

»Der bliver læst korrektur mange gange på en stemmeseddel. Alligevel og beklageligvis sker det her alligevel, sagde Solvejg Schultz-Jakobsen, der er pressechef i Kultur- og Fritidsforvaltningen, til Ritzau, da fejlen blev opdaget på valgdagen.

Men selvom forvaltningen erkender fejlen, så mener den ikke, det har haft nogen afgørende betydning for valgets udfald.

»Det er ikke Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at klagerne har en karakter, der kunne påvirke valgresultatet,« står der i indstillingen til de københavnske politikere.

Det er nu op til Borgerrepræsentationens 55 medlemmer at afgøre klagerne og beslutte, om valget skal gå om. Socialdemokratiet affejer dog, at det kan komme på tale.

»Jeg tror ikke, der nogensinde igen vil gå en stemmeseddel ud fra vores valgsekretariat uden afkrydsningsbokse. Men for det her valg får det ikke nogen betydning, siger Jonas Bjørn Jensen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus, til B.T. København.

Er klagerne ikke tilfredse med Borgerrepræsentationens afgørelse, kan de klage til Indenrigs- og Boligministeriet, som ligeledes har kompetence til at beslutte, om valget skal gå om.

51 indkomne klager er det højeste antal klager, der er indgivet ved de seneste tre kommunalvalg – også hvis man fraregner, at 29 af klagerne vedrører fejlen på stemmesedlen med de manglende afkrydsningsrubrikker. Det viser en opgørelse, som B.T. København har modtaget fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I 2013 blev der indgivet 20 klager, og i 2017 blev der indgivet 16 klager.

Jonas Bjørn Jensen, der er genvalgt til sin fjerde valgperiode, mener dog, at antallet af klager er lavt kommunens størrelse taget i betragtning.

»Der er mere end 500.000 stemmeberettigede i byen. Set i det lys er det et fantastisk flot stykke arbejde, der bliver udført, når der afholdes valg i København,« siger han.

Cirka 60 procent af de københavnske borgere valgte at bruge deres stemme ved kommunalvalget 16. december.