Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Mange tusinde kommunalt ansatte skal vænne sig til at kunne fremvise gyldigt coronapas for at møde på arbejde.

Det gælder blandt andet i Herlev Kommune, der vil indføre krav om coronapas for alle kommunalt ansatte fra på fredag 3. december.

Kravet betyder, at alle ansatte i Herlev Kommune skal være i besiddelse af gyldigt coronapas for at møde frem på arbejdspladsen.

»Kravet om gyldigt coronapas er begrundet i hensynet til at sikre at minimere smitterisiko for vores borgere, at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for alle kommunens ansatte, og sikre en stabil drift og holde kommunens arbejdspladser åbne,« skriver kommunen i en indstilling til kommunalbestyrelsen, der ifølge B.T. Københavns oplysninger forventes at godkende kravet om coronapas på et møde onsdag.

Det vil betyde, at alle Herlev Kommunes knap 2.000 ansatte skal fremvise coronapasset til deres leder, hvis de bliver bedt om det.

Det skal som minimum ske én gang ugentligt, eller når ledelsen ellers finder det nødvendigt af hensyn til arbejdsmiljøet eller driften for eksempel ved smitteudbrud, større arrangementer eller ved mistanke om symptomer på covid-19.

Timelønnede ansatte og løst tilknyttede vikarer skal også være i besiddelse af et gyldigt coronapas fra første dag og vil herefter være omfattet af de kontroller, som gælder for øvrige ansatte.

Man har et gyldigt coronapas, hvis man er vaccineret, er tidligere smittet eller har en negativ coronatest inden for de tidsfrister, der gælder for coronapas. Hvis man er undtaget fra krav om coronapas efter de regler, som er udstedt med hjemmel i coronapaslovgivningen, skal man kunne dokumentere dette.

Herlev Kommunes ansatte har ikke pligt til at oplyse, om deres coronapasset er gyldigt på grund af test, vaccination eller tidligere smitte.

Hvis en ansat af egen drift oplyser, at vedkommende er vaccineret og fremviser dokumentation for dette, er det dog ikke nødvendigt at foretage en ugentlig kontrol, oplyser kommunen. Ledelsen må desuden ikke videregive de ansattes coronapas-informationer, og ledelsen må heller ikke indsamle eller registrere oplysningerne.

B.T. København arbejder på at få en kommentar fra Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), som har siddet i møde det meste af dagen.

Herlev Kommune er blot den seneste af en række kommuner i hovedstadsområdet, som indfører krav om coronapas blandt de ansatte.

Også kommunerne København, Ballerup, Vallensbæk og Lyngby-Taarbæk har valgt at indføre det.

Samtidig arbejder en lang række kommuner på at indføre krav om coronapas. Det skriver TV 2 Lorry.

I FOA, der organiserer sosu'erne, har medlemmerne delte holdninger til coronapasset.

- Nogle synes, at det er frygteligt besværligt og et udtryk for overvågning, men vi har også kolleger, der er bange for at blive smittet på deres arbejde, som synes, at det er rigtig vigtigt, at de kan gå sikkert og sundt på arbejde, siger Tina Græsted, der er formand for FOA SOSU, til TV 2 Lorry.

Fagforbundet bakker dog op om, at medarbejderne forevise coronapas, så længe den påkrævede testning kan foregå i arbejdstiden.

I Herlev Kommune er det da også hensigten, at test, der skal bruges for at få et coronapas,  så vidt muligt skal gennemføres inden for de sædvanlige arbejdstid.

»Er det ikke muligt at gennemføre testen inden for sædvanlig arbejdstid, skal arbejdsgiver kompensere økonomisk for den tid, den ansatte bruger på testen. Den ansatte kan også få dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af testen efter aftale med nærmeste leder,« skriver kommunen i sin indstilling.

Sagen har også været drøftet i kommunens øverste MED-udvalg. Herlev Kommune beskæftiger knap 2.000 medarbejdere, som løser vidt forskellige arbejdsopgaver på rådhuset og rundt omkring i kommunen.

Der er over 28.000 indbyggere i Herlev Kommune.

Andre læser også