Lyt til artiklen

Det er ikke i orden, hvis man tilbyder et voldtægtsoffer eller hendes bistandsadvokat 100.000 kroner for at droppe sagen.

Sådan lyder i generelle vendinger reaktionen fra Advokatrådet, efter at B.T. har kunnet afsløre et mildest talt utraditionelt tilbud i en grov sag om en direktørs gentagne seksuelle overgreb på fire unge kvinder i hans virksomhed i København.

Den 36-årige direktør blev onsdag idømt syv års fængsel for talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod de fire ansatte.

Da den første kvinde i august 2020 var gået til politiet for at anmelde direktøren for voldtægt, modtog hendes bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen tre måneder senere et telefonisk tilbud, der chokerede advokaten.

Bistandsadvokaten blev tilbudt 100.000 kroner til sin klient, hvis den unge kvinde ville tilbagekalde anmeldelsen og ikke medvirke ved politiets efterforskning.

Under nævningesagen mod direktøren ved Retten i Glostrup blev der, som led i bevisførelsen, fremlagt en rapport, som politiets hovedefterforsker på sagen skrev ned, da hun 4. december 2020 blev orienteret om henvendelsen fra bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen.

Heraf fremgår det, at tilbuddet om de 100.000 kroner blev fremsat af direktørens daværende forsvarer – advokat Axel Lund fra Orato Advokater i Roskilde. Han siger i dag til B.T., at han »faktisk ikke kan huske det«.

De krænkede kvinders bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen forklarer, at hun umiddelbart opfattede henvendelsen fra sin advokatkollega som en form for vidnetrussel.

Og også hos advokaternes eget tilsynsorgan, Advokatrådet, tager man på et generelt plan afstand fra den slags tilbud om økonomiske hold kæft-bolsjer i straffesager.

»Advokatrådet er ikke umiddelbart bekendt med en sag som den nævnte, og som ansvarlige for tilsynet med advokater kan vi kun udtale os generelt,« lyder det i et skriftligt svar fra formanden for Advokatrådets regel- & tilsynsudvalg, Karen Wung-Sung, da B.T. beder om en kommentar.

»Generelt vil jeg vurdere, at det er en grov overtrædelse af god advokatskik, hvis en advokat for en politianmeldt person i en voldtægtssag retter henvendelse til den forurettede eller dennes bistandsadvokat for at få forurettede til at trække sagen tilbage eller til ikke at medvirke i efterforskningen mod at modtage en kompensation. I et sådant tilfælde vil jeg vurdere, at advokaten vil være gået langt videre, end hvad der er berettiget for at varetage klientens interesser ved at forsøge at stoppe en igangværende efterforskning af en sag,« tilføjer Advokatrådets udvalgsformand.

Hos advokaternes tilsynsorgan kan man ikke huske før at have hørt om en lignende sag.

Hvis Axel Lund bliver indklaget for Advokatnævnet og nævnet finder, at der er tale om en tilsidesættelse af god advokatskik, vil han blive pålagt en sanktion.

Advokatnævnet kan generelt sanktionere advokater med en irettesættelse, en bøde eller – i meget grove sager – med at fratage advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed.

»Det vil altid være en konkret vurdering fra Advokatnævnets side,« understreger Karen Wung-Sung.

Voldtægtssagen mod direktøren havde i forvejen fra starten fået et atypisk forløb, fordi tre af de fire kvinder ikke selv gik til politiet med deres anmeldelser. De blev først en del af sagen, da den fjerde kvinde – som havde været senest ansat i direktørens firma i København – den 29. august 2020 henvendte sig til politiet.

Det fik lavinen til at rulle, da politiet som en del af efterforskningen kontaktede hendes tidligere kolleger, hvoraf flere helt bogstaveligt kunne sige »me too«. De var også på forskellig vis igen og igen blevet udsat for stærkt grænseoverskridende adfærd fra den samme arbejdsgiver.

Den 36-årige direktør blev kendt skyldig i voldtægter, blufærdighedskrænkelser og trusler over for fire ansatte. Dommen faldt under nævningesagen i Glostrup.
Den 36-årige direktør blev kendt skyldig i voldtægter, blufærdighedskrænkelser og trusler over for fire ansatte. Dommen faldt under nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Ved straffesagen i Glostrup blev direktøren idømt syv års fængsel for at have udsat de fire unge kvinder for gentagne blufærdighedskrænkelser, ligesom to af dem blev ofre for talrige voldtægter. Blandt andet på en såkaldt sexstrand ved Hundige Havn, hvor op til en snes fremmede mænd var onanerende tilskuere. En af kvinderne blev også voldtaget i en swingerklub i København.