Blot to måneder efter en 54-årig slagter fra Randers blev anholdt for det 34 år gamle drab på Hanne With, er der blevet rejst tiltale mod ham. 

Og i mellemtiden er der i øvrigt sket endnu et gennembrud i den gamle drabssag.

»I den videre efterforskning er der sket endnu et gennembrud. Jeg vil ikke foregribe bevisførelsen i retten og kan derfor ikke blive mere konkret, men vi har vurderet, at beviserne mod den 54-årige samlet set er så stærke, at vi har kunnet rejse tiltale,« siger specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det uddybende, at efterforskningen siden anholdelsen af den 54-årige randrusianer har koncentreret sig om tekniske spor og afhøringer af vidner. 

Ét specifikt vidne indgår dog ikke i efterforskningen. 

Personen, som politiet særligt gerne ville tale med, ringede en oktoberaften i 1991 – året efter det brutale drab på den 23-årige sexarbejder – til politiet og fortalte, at han mente at vide, hvem gerningsmanden var.

Vidnet forklarede, at han mente at have arbejdet sammen med drabsmanden.

Ifølge vidnet havde den tidligere kollega opholdt sig i København omkring gerningstidspunktet og havde også været på kursus på Slagteriskolen i Roskilde.

Nøjagtigt, som det er tilfældet for den 54-årige drabstiltalte, der nægter sig skyldig.

Fordi vidnet dengang betingede sig af anonymitet, har det ikke været muligt for politiet at følge op på tippet

Men selv uden vidnet mener anklagemyndigheden altså nu at kunne bevise den 54-åriges skyld ved en domstol.

Den tiltalte blev anholdt februar i år og den efterfølgende dag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, hvor specialanklager Søren Harbo allerede da var sikker på, at politiet havde fat i den rigtige. 

Årsagen skal finde i den 54-åriges færden på gerningstidspunktet ved årsskriftet i 1990 samt dna-spor. 

På den 23-årige kvindes blå cowboybukser blev der i sin tid fundet dna fra den formodede gerningsmand, og da man i slutningen af 2023 besluttede at sammenlignede denne dna-profil med dem i politiets register, dukkede en nært beslægtet profil altså op.

Den 54-åriges søns.

Sønnen blev nemlig i 2018 sigtet for at have blufærdighedskrænket en kvinde, og da netop den lovovertrædelse har en strafferamme på op til to år, tog politiet et mundskrab, der sikrede den unge mand en plads i politiets dna-register.

Et register, der indeholder dna fra personer, der er blevet sigtet for en forbrydelse, der kan give over 18 måneders fængsel.

I sagen med den 54-åriges søn kom fængsel dog slet ikke på tale.

Han blev idømt seks dagbøder à 200 kroner, mens hans dna forblev i registret og tiltrak sig altså politiets opmærksom, da man på ny begyndte at lede efter Hanne Withs drabsmand.

Værktøjet, som er brugt i den 34 år gamle sag, hedder slægtskabssøgning. Med det i hånden kan politiet lede efter dna-profiler fra uopklarede sager i eget dna-register. 

Man leder ikke efter et 100 procent match. Man leder efter ét, der minder om.

Yderligere efterforskning ledte til, at politiet i formiddagstimerne 6. februar kunne skride til anholdelse af den nu tiltalte på hans arbejdsplads i Østjylland.

Inden dagen var omme, konkluderede Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, at dna-profilen fra bukserne med meget stor sandsynlighed er identisk med den 54-åriges.

Ved grundlovsforhøret 7. februar nægtede han sig skyldig i drabet. Han kendte intet til Hanne With, fastslog han igen og igen.

Han kunne derfor heller ikke svare på, hvordan hans dna skulle være endt på bukserne.

Hør mere om sagen og politiets gennembrud i starten af året i 'På fersk gerning'. Lyt her, eller hvor du plejer at høre dine podcast.