Sandheden skal frem. Og det skal ske hurtigst muligt.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) raser over rabatten til Silas Lunds overfaldsmand.

Den dømte gerningsmand slap for at afsone sin straf på tre måneders fængsel for den lange sagsbehandlingstid fra Københavns Politi.

Præcis 532 dage gik der fra anmeldelse for overfaldet på Silas Lund, til der faldt dom.

Så lang ventetid mener Nick Hækkerup i den grad er problematisk, når det betyder nedsat straf for den dømte.

»Sagsbehandlingstiderne bør efter min opfattelse aldrig være så lange, at det fører til, at gerningsmænds straf nedsættes, og det er i den grad problematisk, at nogle gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid,« siger ministeren.

For lidt over en måned siden blev Nick Hækkerup advaret om, at gerningsmændene kan slippe med mildere straf, når sagsbehandlingen trækker i langdrag med en ventetid på over halvandet år.

Har du som gerningsmand eller offer været udsat for den rekordlange ventetid hos politi og domstole? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

'I visse tilfælde kan sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom indgå som en formildende omstændighed ved strafudmålingen,' skrev Rigsadvokaten til Nick Hækkerup.

Dog slår Rigsadvokaten fast, at det ikke registreres i politiets sagsstyringssystem, om det i en straffesag har haft formildende omstændigheder, at sagsbehandlingen har taget lang tid.

Men B.T. har med dombogen fra Københavns Byret om overfaldet begået mod Silas Lund afdækket, at det netop sker i konkrete sager, at den lange ventetid er en formildende omstændighed for gerningsmanden.

»Jeg har derfor på den korte bane bedt Rigsadvokaten om at se på, hvordan reglerne bliver brugt i dag, i hvilke sager straffen nedsættes på grund af lang sagsbehandlingstid, og hvor stor strafnedsættelsen er,« siger han.

Rigsadvokaten har sammen med Rigspolitiet allerede sat sig for til næste år at gøre noget ved den lange sagsbehandling af personfarlig kriminalitet.

Helt konkret skal ventetiden, der i første halvår af i år var 381 dage i gennemsnit for alle tolv politikredse, falde med 20 procent i år 2020.

Og så skal antallet af sager ligeledes falde med samme procenttal til næste år.

»Hvis vi for alvor skal løse problemet med strafnedsættelse, kræver det imidlertid, at vi på den længere bane får håndteret den bagvedliggende årsag – lange sagsbehandlingstider,« siger Nick Hækkerup.