Efter næsten tre håndfulde retsdage er dommen netop faldet i sagen mod hooliganlederen fra Brøndby:

Den 29-årige Kevin Adrian Werner har gjort sig skyldig i utallige overgreb på unge mænd. Og han idømmes derfor forvaring.

Sådan lyder kort fortalt den afgørelse, som domsmandsretten ved Retten i Glostrup onsdag er nået frem til onsdag eftermiddag.

Retten har dermed valgt at følge anklagemyndighedens påstand om at idømme hooliganlederen en af kongerigets hårdeste straffe.

Den 29-årige hooliganleder.
Den 29-årige hooliganleder.
Vis mere

En straf, som nogle af de tilhørerne i retssal 304 åbenlyst er tilfredse med.

»YES!« lød det således, da retsformanden udtalte det famøse »thi kendes for ret …« og snart efter ordet »forvaring«.

Forvaring er en tidsubestemt straf, der gives til de særligt farlige, og selvom den 29-årige selv har nægtet at være netop det – særligt farlig – har retten altså fulgt anbefalingen fra anklagemyndigheden, der har lagt sig på linje med mentalerklæringen.

Heri lyder det blandt andet, at Kevin Adrian Werner vurderes at have psykopatiske og narcissistiske træk og derfor ikke er egnet til almindelig fængselsstraf.

Den tidligere BHD-leder (Brøndbys hårde drenge, red.) har hele tiden nægtet sig skyldig i samtlige af de 51 forhold, han har været tiltalt for.

Forhold, der blandt andet omfatter utallige overgreb begået på 15 unge mænd i miljøet samt vold, afpresning og trusler. Forhold, han – med undtagelse af nogle få bemærkninger – nu er fundet skyldig i.

Den 29-årige portrætteret pa første retsdag. Tegning: Anne Gyrite Schütt
Den 29-årige portrætteret pa første retsdag. Tegning: Anne Gyrite Schütt
Vis mere

Sagen igennem har den 29-årige hævdet, at han var offer for et komplot udtænkt af Bandidos, som ville af med ham.

En forklaring, som hans forsvarer Christina Schønsted også fremhævede, da hun i sin afsluttende procedure argumenterede for, at han skulle frifindes, ligesom hun også pegede på, at der ikke var mange fysiske beviser i sagen.

Senioranklager Morten Frederiksen erkendte i sin procedure, at sagen i høj grad bar præg af, at det var ord mod ord.

Men han henviste også til antallet af ofre:

»På den ene side har vi 15 drenge og en piges forklaringer om overgreb. På den anden side har vi hans forklaring,« sagde han.

For anklagemyndigheden var der ingen tvivl om skyldsspørgsmålet – eller den 29-åriges farlighed.

»Han er psykopat. Han er farlig for andre. Han skal idømmes forvaring,« lød det, da der i sidste uge blev fremført de sidste bemærkninger, før domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

Voteringen er ovre, og til retten fortæller retsformanden, at det er ud fra blandt andet en vurdering af, at ofrenes forklaringer har været »usædvanligt troværdige« – modsat den 29-åriges – at man er nået frem til konklusionen.

Kevin Adrian Werner har dermed udsigt til at side indespærret, indtil en domstol mener, at det er sikkert at lukke ham ud igen.

I hvert fald foreløbig.

Han og hans forsvarer har nemlig – efter retsformanden var færdig med at læse dommens 50 sider op – anket til landsretten. De går efter frifindelse.

Foruden forvaring er den 29-årige også blevet dømt til at betale erstatning til sagens ofre – i nogle tilfælde op til 225.000 kroner.

Han skal desuden betale sagens omkostninger, og så er der i øvrigt nedlagt forbud mod, at han igen besøger, bosætter sig eller opholder sig i Brøndby og Rødovre Kommune, da det er her, flere at de kriminelle forhold er blevet begået.