Fagforeningen HK Handel har netop rejst en sag mod Salling Group for at få sat en stopper for kædens usikre kontrakter.

De vurderer nemlig, at over 50 procent af de ansatte i Salling Groups kæder er på en kontrakt uden fast arbejdstid, skriver HK Handel i en pressemeddelelse.

De usikre kontrakter betyder, at ansatte i Salling Groups supermarkeder – Føtex, Bilka, BR, Salling og Netto – har problemer med at få løn under sygdom og at optjene retten til dagpenge, fordi de kun har få eller slet ikke nogen timer på papiret.

HK Handel ønsker at Salling Group giver de ansatte en fuldtidsansættelse eller en deltidsansættelse, hvor arbejdstiden er aftalt som et fast timetal.

»Disse kontrakter skaber et parallelt og usikkert arbejdsmarked, hvor en række basale rettigheder som ret til løn under sygdom og dagpenge bliver svækket. De ansatte på de her kontrakter er blevet en moderne form for daglejere, og det kan vi på ingen måde acceptere,« siger HK Handels formand Mette Høgh.

HK Handel valgte ellers i 1990erne at indgå enkelte aftaler om arbejdskontrakter med variabel arbejdstid, men omfanget af den ansættelsesform er steget voldsomt de seneste år, siger de.

HK Handel valgte derfor i 2020 at opsige aftalerne i forbindelse overenskomstforhandlingerne. Men Salling Group benytter sig stadigvæk af den type kontrakter, og det anser HK Handel for at være i strid med overenskomsten.

»Det er en af de største arbejdskampe, som vi som fagforening står over for lige nu. Derfor har vi også besluttet os for at rejse den her sag, så vi forhåbentligt kan få sat en stopper for Salling Groups misbrug af den ansættelsesform,« siger Mette Høgh.

Det går ud over medarbejderne, siger HK Handel, som med de usikre kontrakter også har et meget usikkert indtægtsgrundlag.

Sagen bliver ført i den faglige voldgift 1. juni.