'Du lugter af sved' og 'har du husket at tage dine piller?'

Sådan lyder nogle af de mobbende kommentarer, som to præster i en københavnsk folkekirke har oplevet fra en tredje kollega.

Det skriver Arbejdstilsynet i en rapport, som B.T. har fået aktindsigt i.

'Du ser træt ud – skal du ikke finde en psykolog?' og 'fik man lidt for meget at drikke i går?' lyder et par andre eksempler på nedladende og sårende kommentarer, som præsterne oplever på ugentlig basis.

Arbejdstilsynet har i foråret givet Københavns Stift et påbud på grund af mobning i Kastrup Kirke på Amager. 

Det er det tredje påbud om mobning i kirken siden 2020.

»Vi ser meget alvorligt på situationen,« siger Jan Rosenfeldt Jakobsen, formand for Kastrup Menighedsråd, til B.T.

Københavns Stift har flere gange forsøgt at forebygge mobningen i Kastrup Kirke, blandt andet med hjælp fra en erhvervspsykolog. 

Men efter det seneste forløb blev afsluttet, er det betændte arbejdsmiljø genopstået. 

»Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af mobning ikke er forebygget tilstrækkeligt,« fastslår Arbejdstilsynet.

Ifølge Jan Rosenfeldt Jakobsen har det haft kedelige konsekvenser.

»Vi har to præster, der nu er sygemeldt, og en tredje, der er på barsel. Så i øjeblikket har vi to vikarer inde. Begge er dygtige, men det er ærgerligt, vi ikke har vores egne præster,« siger han.

Kastrup Kirke har i flere år været plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af mobning og psykisk vold.
Kastrup Kirke har i flere år været plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af mobning og psykisk vold. Foto: Google Sreet View
Vis mere

Rullen med øjnene
De mobberamte præster i Kastrup Kirke beretter ifølge Arbejdstilsynets rapport også om bagtaleri, kritik i plenum og klikedannelse. 

Endvidere fremhæves negativt kropssprog som eksempel på mobningen. Blandt andet bliver der rullet med øjnene ad én, rysten på hovedet ad én, givet elevatorblik, sukket og sagt 'tsk'.

Episoderne forekommer blandt andet på menighedsrådsmøder, eller når man tilfældigt møder hinanden på et kontor, ved kopimaskinen eller lignende.

Arbejdstilsynet skriver, at de pågældende ansatte oplever de krænkende handlinger som »nedværdigende, ydmygende, krænkende, sårende og grænseoverskridende«. 

»De ansatte kan ikke forsvare sig effektivt imod handlingerne, da forekomsten af krænkende handlinger ikke ophører på trods af, at de ansatte, også siden november 2022, har sagt fra over for (navn udeladt). Når de siger fra over for (navn udeladt), mødes de med benægten og bortforklaringer, og adfærden fortsætter efterfølgende,« står der i rapporten.

Øget risiko for stress
Arbejdstilsynet lægger vægt på, at de ansatte oplever alvorlige personlige konsekvenser i form af blandt andet søvnproblemer, spontan gråd, manglende overblik, ked-af-det-hed, nedsat arbejdsglæde og negativ påvirkning af selvværdet. 

For eksempel kunne Arbejdstilsynet på deres besøg konstatere, at nogle af de ansatte var 'tydeligt berørte'.

»Vi vurderer derfor samlet, at der i forbindelse med arbejdet i Kastrup Sogn er risiko for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af mobning. Utilstrækkelig forebyggelse af mobning øger de ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjerte-kar-sygdomme samt for i nogle tilfælde at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD),« skriver Arbejdstilsynet i rapporten.

Poul Bo Burkal Sørensen, der er provst i Amagerland Provsti, som Kastrup Sogn hører under, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men har i stedet sendt følgende skriftlige udtalelse til B.T.: 

»Sager om arbejdsmiljø er meget sensitive for de involveredes ve og vel, så jeg kan blot sige, at vi allerede har handlet på det seneste påbud fra Arbejdstilsynet.« 

»Der er et forløb i gang med eksterne aktører, som de involverede ikke vil have gavn af, at jeg omtaler i pressen,« udtaler Poul Bo Burkal Sørensen, der som provst er chef for kirkens præster.

Poul Bo Burkal Sørensen er provst i Amagerland Provsti og har ledelsesansvaret for sognets præster.
Poul Bo Burkal Sørensen er provst i Amagerland Provsti og har ledelsesansvaret for sognets præster. Foto: Sogn.dk
Vis mere

Øvrigt kirkepersonale også påvirket
B.T. har tidligere afdækket arbejdsmiljøet i Kastrup Kirke, der foruden præsterne også påvirker kirkens øvrige personale, herunder kirkefunktionærerne. 

Arbejdstilsynet har i den forbindelse påbudt Kastrup Menighedsråd, som er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, og om der forekommer psykisk vold.  

Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige.

»Vi skal have en arbejdsmiljøkonsulent til at kortlægge det, som Arbejdstilsynet har bedt os om. Problemet er, at man ikke taler sammen. Det er vigtigt, man kommunikerer og får snakket ud om tingene for at få problemerne løst,« siger Jan Rosenfeldt Jakobsen.