Lyt til artiklen

Har man i løbet af sommeren gået en tur langs vandet ved Islands Brygge, er sandsynligheden for, at man er blevet mødt med tung bas fra et soundboks-anlæg, stor.

Det skal snart være slut, hvis det står til Indre By Lokaludvalg. De vil nemlig have indført en række omfattende restriktioner mod mobile lydanlæg.

»Folk vil rigtig gerne det her problem til livs. Jeg er overbevist om, at det bliver vedtaget,« siger formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann.

Udvalget ønsker blandt andet, at der indføres en øvre grænse på 80 decibel, for hvor højt en højttaler må spille. Det svarer til lydniveauet, når en lastbil kører forbi.

Derudover foreslås det blandt andet, at man indfører områder i parkerne, hvor det enten ikke er tilladt eller ikke er tilskyndet at ryge og drikke.

Restriktionerne skal foreløbig gælde på Islands Brygge, i Hørsholmparken på Nørrebro, samt dele af Fælledparken. Flere i udvalget håber dog, at restriktionerne kommer til at gælde i flere københavnske parker på sigt.

Ifølge lokaludvalget skal 'parker og grønne anlæg opfattes generelt som steder, der kan give anledning til lidt ro'.

Det er på dagsordenen for et møde, de torsdag skal holde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

På mødet skal parterne evaluere den nuværende forsøgsordning med skærpede forholdsregler, der forbyder forstærket musik mandag til fredag, og søn- og helligdage i tidsrummet 20-07 samt natten efter fredag-lørdag i tidsrummet 22-09.

Derefter skal forvaltningen behandle udvalgets forslag, før det kan ryge til afstemning i Borgerrepræsentationen i København.

Medlemmerne i udvalget er ligesom deres formand fortrøstningsfulde omkring, at deres forslag bliver vedtaget.

»Det er ret tæt på. Forsøgsordningen i de tre parker har været en succes, så vi tror, at der er stor enighed blandt politikerne om, at det skal indføres,« tilføjer medlemmet Jens Erik Frandsen.

Det er ikke kun på kommunalt plan, at man er opmærksom på støjproblemet i landets parker.

Så sent som mandag besvarede justitsminister Nick Hækkerup et spørgsmål fra SF om problemet i Folketingets Retsudvalg.

Han erkender problemet og giver udtryk for, at der bør gøres noget ved det. Men det har politiet allerede fine muligheder for, hvis man spørger justitsministeren.

»Det er ikke min opfattelse, at politiet mangler redskaber til at håndtere sager om musik til ulempe, eller at der er behov for at ændre reglerne herom. Det bemærkes i den forbindelse, at reglerne i ordensbekendtgørelsen om musik til ulempe tilsvarende sætter rammerne for politiets muligheder for at gribe ind over for støj fra for eksempel gademusikanter,« siger Nick Hækkerup i et svar i Retsudvalget.