Lyt til artiklen

Statens Serum Institut er her midt i coronaepidemien blevet ramt af en lammende medarbejderflugt.

B.T. kan nu afsløre, at 10 læger og topforskere fra Statens Serum Instituts (SSI) Afdeling for Epidemiologisk Forskning er på vej væk fra seruminstituttet, fordi de er særdeles utilfredse med deres arbejdsforhold.

B.T. er i besiddelse af et brev, som er underskrevet af de 10 forskere, og som er sendt til rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener, og dekanen på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet samme sted, Ulla Wewer. Forskerne beder i brevet Københavns Universitet om at overtage ansvaret for deres arbejde.

'Vi er nu, trods mange gode år på SSI, nået til et punkt, hvor vi ikke længere kan fortsætte afdelingens aktiviteter på denne arbejdsplads, og vi søger derfor aktivt et nyt hjem for disse,' skriver forskerne i en fælles erklæring, som er dateret 5. august i år.

De 10 forskere er især vrede over, at de er blevet en del af en undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten, som Sundhedsministeriet har pålagt Statens Serum Institut at gennemføre, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke fritog SSI's daværende administrerende direktør, Mads Melbye, for tjeneste.

Det skete efter, at Sundhedsministeriet havde mistanke om, at der er i forbindelse med blandt andet vaccinesalg til Indien var tale om 'urent trav'. Mistanken gik på, at ønsket om personlig vinding havde tilsidesat SSI's interesser. Forskerne skriver, at de 'føler sig beklikket på deres hæderlighed og integritet'.

De 10 forskere er ikke en del af covid-19-beredskabet og er derfor blevet pålagt at stille sig til rådighed for undersøgelsen og prioritere det over deres andet arbejde. Det betyder – ifølge forskerne – at det faglige arbejde forringes.

'Megen forskning ligger desværre stille på SSI som et resultat af Kammeradvokat-undersøgelsen og dens eftervirkninger. Det er os derfor magtpåliggende, at der hurtigt findes en tilfredsstillende løsning på situationen,' skriver forskerne.

Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet.
Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet. Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

B.T. erfarer, at sagen har skabt voldsom røre hos SSI, Sundhedsministeriet og hele vejen op i Statsministeriet.

B.T. erfarer, at de 10 forskere var til møde torsdag med den øverste ledelse i Sundhedsministeriet, herunder departementschef Per Okkels, som er ansvarlig for Kammeradvokatens undersøgelse af SSI.

Her havde Per Okkels håbet at tale forskerne fra deres foretagende. Det lykkedes ikke. B.T. erfarer, at de 10 forskere stod sammen mod Sundhedsministeriets magtfulde departementschef.

Forskerne forklarede, at de er vrede over Kammeradvokatens undersøgelse. Desuden er de utilfredse med den konstituerede direktør i Statens Serum Institut, Ole Jensen, som forskerne mener er Okkels 'hånddukke'.

De 10 forskere er i det hele taget utilfredse med Sundhedsministeriet indblanding i deres daglige arbejde og beklikkelsen af deres faglighed.

En beklikkelse, som også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, oplevede, da departementschef Per Okkels tilsyneladende nægtede at bringe hans faglige advarsler mod at lukke samfundet videre til statsminister Mette Frederiksen.

B.T. erfarer, at Per Okkels havde indkaldt til møde, da tabet af de 10 forskere samlet set ville udgøre et uerstatteligt fagligt tab for SSI. Som man kan se i brevet, der er offentliggjort her på siden, så besidder de 10 forskere stillinger som henholdsvis professorer, læger, forskningsledere, afdelingschefer og andre betydningsfulde positioner.

Forskerne har ifølge B.T.s oplysninger rig mulighed for at fortsætte deres arbejde i udlandet, såfremt Københavns Universitet ikke kan tage imod dem.

Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen.
Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Derfor er sagen – ifølge B.T.s oplysninger – nu endt på statsminister Mette Frederiksen bord. Statsministeriet ville ikke acceptere en betydelig hjerneflugt fra SSI. Slet ikke i øjeblikket, hvor hele det danske samfund kæmper mod den globale coronapandemi.

Det vil også desuden være et voldsomt prestigetab og en ydmygelse af SSI, hvilket Statsministeriet ikke vil acceptere.

B.T. har fået kontakt til seks af de 10 forskere, som alle afviser at udtale sig.

Det har tidligere fremgået af denne artikel, at B.T. arbejdede på at få en kommentar fra både departemenchef i Sundhedsministeriet Per Okkels, såvel som fungerende direktør i SSI, Ole Jensen. Det er nu lykkedes og deres kommentarer kan læses her.