Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Hvert år modtager bostedskæden Habitus millioner af skattekroner for at passe på unge og voksne med autisme.

Millioner som virksomheden blandt andet bruger på at købe vikarer, kurser og husleje for - af dem selv.

I praksis fungerer det sådan, at Habitus driver en række bosteder, samtidig med de også har et udlejningsfirma, et vikarbureau og kursusvirksomhed.

Bostedet modtager betaling fra kommunerne for de handicappede borgere, som bor der, og så bruger bostedet nogle af de penge til at betale husleje og købe vikarer og kurser til de ansatte - af koncernens egne virksomheder.

TIP OS! Har du oplevelser med Habitus, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til journalist Cordelia Weber på cweb@bt.dk.

Det er som udgangspunkt fuldstændig lovligt og giver en række fordele, fortæller professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, der ikke har set på Habitus specifikt, men udtaler sig generelt om området.

»Lejer du ud til dig selv, har du en sikker leje, ligesom du kan regne med en indtægt, hvis du benytter dit eget vikarburau eller køber kurser hos din egen virksomhed,« siger han.

Udfordringen er dog, at der for nogen kan være et incitament til at vægte indtjening over kvalitet, forklarer Per Nikolaj Bukh.

»Bostederne er nødt til at holde prisen på tilbuddene, for at kommunerne vil betale, så vil man tjene noget ekstra, kan det ende med at gå ud over kvaliteten for beboerne,« forklarer han.

For eksempel hvis et bosted hyrer mange vikarer, der giver ustabilitet omkring borgerne.

Opkald fra en pædagog fra et af Habitus' bosteder til lægevagten vedr. en beboer. Af opkaldet fremgår det tydeligt, at pædagogen oplever, der er problemer med personalet på opholdsstedet.

Budgetter, B.T. har fået aktindsigt igennem Socialtilsynet, viser, at ejerne af Habitus, regnede med at bruge mindst 29 millioner kroner på at udleje bygninger og købe vikarer, kurser og administration af deres egne firmaer i 2018.

Dette alene for koncernens bosteder på Sjælland.

Sammenligner man med regnskaberne for 2018, kan man se, at alle de sjællandske bosteder brugte endnu flere penge på at købe vikarer end det fremgår af budgettet.

Og færre penge på fast personale, end der var budgetteret med.

Eksempelvis skulle udgifter til vikarer have udgjort 12,5 procent af de samlede lønudgifter til borgerrelateret personale på bostedet Sølyst, men ifølge regnskabet endte udgifterne med at være 20 procent.

Og et højt forbrug af vikarer er ikke uden omkostninger.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan pårørende til 24-årige Nassik Salman er dybt bekymrede for hans udvikling, efter han er flyttet ind på et af Habitus’ bosteder.

Både de og fagpersoner omkring ham kritiserer, at HabitusHuset Sølyst, hvor Nassik Salman bor, har et højt forbrug af vikarer, der giver meget ustabilitet omkring Nassik, der mentalt er på niveau med en fireårig.

Privatbillede af Nassik og Anas. Som små delte de to brødre værelse, og Anas har altid haft et tæt bånd til sin lillebror. Privatfoto
Privatbillede af Nassik og Anas. Som små delte de to brødre værelse, og Anas har altid haft et tæt bånd til sin lillebror. Privatfoto
Vis mere

»Nassik er i perioder voldsomt selvskadende på grund af sin infantile autisme formentlig på grundlag af stor frustration/utryghed og mangel på struktur i personalegruppen og på bostedet,« skriver en psykiatrisk sygeplejerske i maj 2019.

Nassik Salman er ikke den eneste af HabitusHusenes beboere, der har lidt under et højt vikarforbrug.

Fagbladet FOA har tidligere afdækket, hvordan Socialtilsynet Hovedstaden gentagne gange i mails og tilsynsrapporter har udtrykt bekymring for det høje vikarforbrug overfor Habitus, da det skader de autistiske børn og voksnes trivsel.

B.T. har stillet flere spørgsmål til direktør for Habitus Martin Godske, som han har besvaret skriftligt i en mail:

Hvorfor vælger man i virksomheden at købe kurser, vikarer og leje bygninger af sig selv frem for andre aktører på markedet?

'I Habitus har vi nogle meget flotte socialtilsyns-rapporter, blandt andet fordi vores interne kurser har en høj ensartet standard og er billige, idet vi afregner til kostpris.

Vores høje score fra socialtilsynet relaterer sig også til kvalitetsniveauet blandt vores faste medarbejdere. Vi ønsker tilsvarende høje niveau blandt vores vikarer, hvorfor vi rekrutterer disse internt. Vores interne fakturering af vikarer sker til kostpris (ca. DKK 230,-/time), hvorfor denne løsning også er billigere for vores botilbud.

Sidst, men ikke mindst, har vi også nogle flotte bedømmelser fra socialtilsynet, fordi vi stiller høje krav til indretning af de lejligheder vores beboere får stillet til rådighed som deres hjem. Beboernes lejligheder er specialindrettede til deres respektive individuelle behov og vores erfaring er, at dette ikke er tilgængeligt på lejemarkedet generelt.'

Hvordan kan det være, at udgifterne til vikarer er højere i regnskaberne for Habitus' bosteder på Sjælland, når man sammenligner med budgetterne og udgifterne til fast personale lavere?

'Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i, at vikardækningen andrager 12,5 procent svarende til fem ugers ferie. I forbindelse med afholdelse af 6. ferieuge, mødeaktiviteter og kurser/uddannelse har vi set os nødsaget til at anvende vikarer, hvorfor denne faktuelt udgør en større andel end budgetteret. Vores interne fakturering af vikarer sker som nævnt ovenfor til kostpris, hvorfor fordelingen af fast personale vs. vikarer IKKE har nogen økonomisk betydning for botilbuddet.'

Andre læser også