Torsdag satte partierne deres underskrift på det budgetforlig, der danner rammen om Aarhus Kommunes økonomi i 2022.

Og selvom B.T. tidligere har kunne fortælle, at partierne ikke var helt tilfredse med borgmester Jacob Bundsgaards ramme for at deltage i forhandlingerne, så ser det altså ud til, at i hvert fald nogle af dem er blevet enige.

Her er hovedpunkterne i, hvad de er blevet enige om.

Ældreområdet

Vi bliver ældre og ældre, og derfor er der prioriteret et løft på området i budgettet 2022.

Blandt andet er der, som det første nævnte i budgettet, demensplejehjemmet Skovvang, der får et løft. Der er i 2022 afsat 9.700.000 kroner til at løfte kvaliteten – både ved at uddanne personalet og støtte pårørende.

De ældre kan desuden se frem til et lidt renere hjem. I hvert fald nogle af dem. Der er nemlig afsat penge til at deltage i en forsøgsordning med én ekstra årlig hovedrengøring. I alt vil cirka 2800 borgere kunne gøre brug af tilbuddet.

Også plejehjems beboere vil kunne indånde en bedre duft. Der vil nemlig blive afsat 2.600.000 kroner til en pilotindsats for velduftende plejehjem. Der er nemlig lavet en undersøgelse, der viser, at plejehjem godt kunne dufte bedre. Det vil Aarhus Kommune nu forsøge på fem plejehjem.

Klima

Klimaområdet er et af de emner, der optager aarhusianerne mest.

I aftalen står der, at man vil iværksætte tiltag for at nå målet om CO2-neutralitet i 2030. Aarhus Kommune har endnu ikke nået det bindende klimamål, der var fastlagt for 2019.

Nu ønsker man på området blandt andet at prioritere et beredskab, der skal tage sig af brande i el- og hybridbiler, bæredygtig varelevering og udtagning af jorde med højt kulstofindhold.

Socialområdet

På socialområdet afsættes der blandt andet penge til boliggaranti for unge hjemløse og opsøgende indsatser for at hjælpe beboere på kommunens bosteder ud af stofmisbrug.

Derudover afsættes der penge til et beredskab, der skal hjælpe sorgramte forældre, der mister et barn.

Desuden vil kommunen fortsætte tilbuddet om rygestop-kursus. Det er nemlig dyrt for kommunen at have rygere, så de sparer årligt 5000 kroner, når en borger stopper med at ryge.

Børn og unge:

Minimumsnormeringer! Kommunen har prioriteret at afsætte de 4.800.000 kroner, der manglede, for at sikre minimumsnormeringer.

Men det er altså meningen, at der i 2024 på kommuneniveau skal indføres lovbundne minimumsnormeringer med maksimalt tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Beskæftigelse og rekruttering

Vi skal i job! Også selvom det måske ikke er drømmejobbet.

I budgettet står der nemlig, at der i den nuværende situation burde være job til alle arbejdsmarkedsparate borgere – måske ikke ønskejobbet, eller det du er uddannet til, men »så må man tage det, man kan få,« står der.

Derudover er der den omtalte nytteindsats, som særligt er rettet mod kvinder med indvandrerbaggrund. Der skal blandt andet oprettes nyttejobs, hvor der skal arbejdes for kontanthjælpen.

Tryghed

B.T. har tidligere kunne fortælle, at Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre ville foreslå brugen af tryghedsvagter. Det er et privat vagtværn med magtbeføjelser, der skal skabe trygheden i samfundet.

Og det har de altså fået igennem, derfor bliver tryghedsvagter nu en realitet.

Lokalsamfundet

Kommunen er blevet kritiseret for deres byggerier rundt omkring i byen.

Og måske er der lyttet. I hvert fald er der i budgettet nævnt, at man vil fokusere på at skabe helhedsplaner og registrere bevaringsværdige bygninger.

Socialdemokratiet, SF, Vesntre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har skrevet under på aftalen.

Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse har valgt at stå udenfor.

Læs hele budgetaftalen her.