»Aftalen er en mundkurv, som alle villigt har skrevet under på«

Sådan lyder det fra byrådspolitikeren Viggo Jonasen fra Enhedslisten, der som den eneste i Aarhus byråd ikke har skrevet under på en omdiskuteret politisk aftale.

For der er ifølge Viggo Jonasen noget grueligt galt med den aftale som Jacob Bundsgaard i forbindelse med budgetforliget for 2022 har udsendt.

»Det er en mundkurv. Det er smadderuheldigt for demokratiet. Når man skriver under på den aftale betyder det, at man ikke må kritisere noget, der har med det kommende budget at gøre, hvis ikke borgmesteren har godkendt kritikken.«

»Det er jo en gangstermetode at forhandle sådan,« siger han.

I mandags begyndte de første budgetforhandlinger i byrådet, hvor alle partier skrev under på aftalen, der gælder rammerne for forhandlingerne om budgettet for 2022.

Her fremgår det i de første linjer, at »partierne er enige om, at deltagelse i den kommende budgetaftale forpligter, og at partierne i fællesskab tager ansvar for hele aftalen.«

Derudover står der: »Dette indebærer, at hvis et parti undtagelsesvist ønsker en ændring til aftalen, skal ønsket fremlægges i forligskredsen til forhandling, og der forudsættes enighed her før, der kan fremsættes forslag herom. Ændringer til budgetforliget forudsættes at være  fuldt finansierede, og kræver enstemmighed mellem forligspartierne«

Det er i disse linjer, at Viggo Jonasen mener, at den rygende pistol, der beviser Jacob Bundsgaards »gangstermetoder«.

»Det betyder, at man ikke engang i avisen må påpege, at den er gruelig gal med et område, medmindre, at man har fået lov til at ytre kritik offentligt af de andre i forligskredsen,« siger han og fortsætter:

»Der skal jo være en åben debat i et demokrati. Men med aftalen har hvert parti i forligskredsen vetoret på, om byrådspolitikere offentligt må kritisere et område, der har med budgetforliget at gøre. Men alt har noget med budgetforliget at gøre. Områderne påvirkes jo af budgettet størrelse,« siger han.

Viggo Jonasen peger på, at det også tidligere har været sædvane, at man ikke offentligt skal ytre kritik af forliget, hvis man selv har været del af det.

Men nu står det for første gang sort på hvidt.

»Jeg har tidligere selv kritiseret områder, mens jeg har været en del af det daværende forlig. For eksempel har jeg råbt op om bostedsområdet. Det har flere gange resulteret i, at jeg har fået skæld ud af borgmesteren, der har kaldt mine udtalelser i offentligheden for forligsbrud,« siger han.

Roger Buch, der er kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forklarer, at det er usædvanligt, at man har en nedskreven aftale.

»Med aftalen siger man, at hvis man indgår i forliget, så er der nogle spilleregler. Og de spilleregler handler om, at folk ikke skal gå ud og underløbe og kritisere budgetforliget.«

»Det er et desperat forsøg. For aftalen er jo ikke juridisk bindende. Kun moralsk. Men hvis man ikke overholder aftalen, kan det have den konsekvens, at det måske bliver svært at komme med i forliget næste gang,« siger han.

Roger Buch forklarer, at man mange steder har lignende aftaler mundtligt for at undgå, at folk dagen efter et forlig går ud og kritiserer det.

Men Roger Buch er ikke bekendt med, at man nogen andre steder end i Aarhus har nedskrevne aftaler om det.

Gert Bjerregaard, der er medlem af Aarhus Byråd for Venstre, sidder i disse dage med ved forhandlingsbordet. Han har nemlig skrevet under – men det er ikke med hans gode vilje.

»Jeg har ikke været med til noget lignende i de 20 år, jeg har siddet i byrådet. Det er jo en kortslutning af demokratiet. Det er jo en uskik, og jeg håber ikke, det her sætter standarden for fremtidens demokrati i Aarhus,« siger han.

Alligevel valgte han at skrive under. Det gjorde han, fordi han synes, det var det bedste af to under.

»Selvom det er en meget rigid ramme, borgmesteren har lavet, så vil det samlet set stadig være en fordel for os at være med til at fordele pengene, og vi kunne se, hvis vi skal have indflydelse på det her budget, så krævede det vores underskrift,« siger Gert Bjerregaard.

Han havde hellere set, at man havde hørt partiernes finansieringsforslag, inden man lavede en ramme for forhandlingerne. Men som han udtrykker det, det var »take it or leave it«.

Han ser dog stadig positivt på forhandlingerne.

»Vi er fuld af fortrøstning for, at vi kan påvirke de her forhandlinger, når vi sidder med ved forhandlingsbordet. Det kan man altså ikke ved at forlade rådhuset, fordi man ikke mener, den ramme er tilfredsstillende,« forklarer han.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra borgmester, Jacob Bundsgaard, men det har ikke været muligt, da han netop sidder i budgetforhandlinger.