Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen (S), er efter fire dages sygemelding vendt tilbage.

Som konsekvens af resultaterne af advokatundersøgelsen af Aalborg Kommunes udbygningsaftaler sygemeldte han sig fredag. Til B.T. forklarer han nu, hvorfor han er tilbage.

»Jeg vil jo gerne træde ud af døren på en ordentlig måde. Jeg synes, det var ærgerligt at slutte af med en sygemelding. Det andet er, at jeg har nogle medarbejdere – en forvaltning – der oven på denne advokatundersøgelse ligger ned. Jeg har behov for at vise, at jeg er der for dem. Jeg har jo taget det politiske ansvar i forhold til det her,« forklarer Hans Henrik Henriksen og uddyber:

»Den sidste ting er jo, at min øverste ledelse er sendt hjem. Så der er også et behov for at få lavet en overførselsforretning af det, der ligger på dagsordenen i forvaltningen, som man er nødt til at tage sig af, i forhold til at der indtræder en ny politisk ledelse og et nyt udvalg lige om lidt.«

Advokatfirmaet Horten fremlagde torsdag eftermiddag sin længe ventede undersøgelse af udbygningsaftalerne i forvaltningen, som bød på voldsom kritik.

Den foreløbige konklusion blev, at kommunens brug af de såkaldte 'udbygningsaftaler' ikke i ét eneste tilfælde har været efter bogen – og hele 15 ud af de 27 undersøgte tilfælde er betegnet som 'kritiske'.

Som konsekvens heraf blev direktøren i den ansvarlige forvaltning, by- og landskabsdirektør Anders Fokdal, samt Peder Baltzer, Aalborgs stadsarkitekt, hjemsendt.

Da Hans Henrik Henriksen fredag sygemeldte sig, udtalte han følgende til B.T.:

»Jeg føler, jeg kommer til at skygge for meget. Derfor er det bedst, jeg ikke er med.«

Rådmanden afviser dog, at den udtalelse handler om hans tilstedeværelse i forvaltningen.

»Det, jeg mente med 'skygge', det var i forhold til den beslutning, magistraten skulle tage i mandags. Der ønskede jeg ikke at være til stede i rummet. Jeg ønskede ikke at sidde med i rummet, fordi jeg følte mig noget alene med mine synspunkter. Så egentlig for at skærme mig selv og også for på en eller anden måde kunne være i det,« forklarer han og uddyber:

»Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg lå noget ned ovenpå dels advokatundersøgelsen, men selvfølgelig også nogle af de udmeldinger, der kom fra politiske kollegaer.«

Kan du forstå, hvis nogen synes, det ser specielt ud, at man melder sig syg fredag, og så vender tilbage igen tirsdag?

»Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad folk tænker. Jeg har gjort op i forhold til mine medarbejdere, jeg har gjort op i forhold til mig selv. Jeg står fuldstændig på mål for det her.«

»Jeg kan se, at det er kørt af sporet for nogens vedkommende, det er jo ikke overraskende. Det bekymrer jeg mig ikke om. Jeg skal kunne være i det her. Længere er den sådan set ikke.«

Hvilket ansvar synes du, at du tager i den her situation?

»Jeg har ikke yderligere kommentarer.«