Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har undervejs i forløbet om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) slettet deres sms-beskeder.

B.T.s gennemgang viser, at både statsministeren og departementschefen har brugt mobiltelefonens automatiske slettefunktion i over 14 måneder af FE-sagens forløb.

Det betyder, at den fremtidige undersøgelseskommission ikke kan få vished om, at den får udleveret alt relevant materiale.

For hverken Mette Frederiksen eller Barbara Bertelsen kan tjekke, om de i den 14 måneder lange periode udvekslede relevante sms'er, som burde udleveres til undersøgelsen.

Der er kommet politisk flertal for en undersøgelse af sagen, herunder regeringens rolle, efter den tidligere FE-chef Lars Findsen i en bog har givet sin version af forløbet.

I bogen retter han blandt andet alvorlige anklager mod regeringen, nærmere bestemt tidligere forsvarsminister Trine Bramsen.

Ifølge Findsen var det af politiske årsager, at Bramsen valgte at sende ham og andre hjem.

»Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med i så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90,« sagde Trine Bramsen ifølge Findsen.

90 henviser til antallet af mandater, som er nødvendige for at sikre regeringens opbakning.

Lars Findsen beskriver også sit anstrengte forhold til Barbara Bertelsen og påstår, at beslutningen om hans hjemsendelse blev truffet på et møde i Statsministeriet fredag eftermiddag 21. august 2020.

Der er allerede et bredt flertal for at undersøge regeringens rolle i en kommende FE-kommission.

Men regeringschef Mette Frederiksen vil altså ikke kunne åbne sin mobiltelefon og finde alle relevante sms'er frem til udlevering.

B.T.s gennemgang viser, at statsministeren i de første 14 måneder af FE-sagens forløb har haft funktionen om sletning af beskeder aktiveret på sine mobiltelefoner.

FE-sagen begyndte, da Forsvarsministeriet 24. august 2020 oplyste, at Lars Findsen blev fritaget for tjeneste.

Samme sommer var Mette Frederiksen begyndt at slette sine sms-beskeder. For det var senest i sommeren 2020, at statsministeren fik sin mobiltelefon opsat til automatisk sletning af beskeder, forklarede hun på et pressemøde om sms-sagen.

Mette Frederiksen indkaldte til pressemødet 3. november 2021 efter flere dages mediestorm på baggrund af B.T.s afsløring om de slettede sms'er. Her forklarede hun, at sletningen var aktiveret ud fra et »sikkerhedshensyn.«

Desuden sagde statsministeren, at hun stadig havde slettefunktionen sat til, og at hun agtede at fortsætte med det.

Men blot seks dage senere, 9. november 2021, fortalte statsministeren, at hun nu var stoppet med at slette sine beskeder.

Dermed har Mette Frederiksen automatisk slettet sine sms'er i en periode fra sommer 2020 til november 2021, altså i hvert fald 14 måneder i løbet af FE-sagen.

Barbara Bertelsen satte allerede i 2018-2019 sin mobil til automatisk sletning, har hun forklaret til Minkkommissionen. Hun stoppede også med at slette i november 2021.

B.T. har spurgt både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, om de har udvekslet sms-beskeder om FE-sagen i den periode, hvor de havde slettefunktionen slået til på deres mobiltelefoner.

Og om de i så fald har journaliseret de beskeder i Statsministeriets systemer.

Barbara Bertelsen har ingen kommentarer. Mette Frederiksen har slet ikke ønsket at svare på spørgsmålene.

I stedet har Socialdemokratiet sendt et svar på vegne af formanden: »Som det tidligere er oplyst, har funktionen om automatisk sletning ikke haft nogen sammenhæng med specifikke forløb, heller ikke FE-sagen,« skriver partiet.

Som tidligere afdækket i B.T. har der via sms-beskeder været tæt kontakt mellem Justitsministeriet og Statsministeriet om FE-sagen.

Det drejer sig om sms'er, som er udvekslet, efter at Statsministeriets ledelse stoppede med at slette beskeder.

Ved hjælp af en sms-kæde mellem Rigsadvokaten, Justitsministeriet og Statsministeriet blev Barbara Bertelsen lynhurtigt orienteret om, at Københavns Byret besluttede at forlænge en varetægtsfængsling af Lars Findsen.

Det skete 4. februar 2022. Retsmødet sluttede klokken 19.22, og klokken 19.26 var Barbara Bertelsen orienteret.

»Hvis man har fået det indtryk, at justitsministeren og statsministeren kun har begrænset indsigt i den her sag, giver de her beskeder jo et andet billede. De giver indtryk af, at man følger med fra første parket. At regeringen følger så minutiøst med, indikerer, at man har været tættere på beslutningen, end man giver indtryk af,« sagde daværende juraprofessor Frederik Waage om sms-kæden.

Adspurgt hvorfor Statsministeriet havde brug for så hurtig opdatering, lød svaret, at det »løbende modtager orienteringer om sager med mediemæssig bevågenhed«.

Mette Frederiksen har gang på gang afvist at svaret på spørgsmål om FE-sagen med henvisning til sin tavshedspligt. Hun har dog udtalt:

»Jeg kan fuldstændig afvise, at der skulle være nogen form for politisk forfølgelse i denne her sag.«