Om tre uger fylder Liva 18 år, og så SKAL hun flytte hjemmefra. Det er hverken Livas eller hendes forældres ønske, men en konsekvens af loven. En lov, som SF vil ændre på.

»Vi skal sikre en ordning, så unge med handicap ikke er tvunget til at flytte hjemmefra, men ligesom alle andre kan blive hængende,« siger SF's handicapordfører, Kirsten Normann Andersen.

Sammen med DF præsenterede SF i foråret et udspil, som netop skulle sikre handicappede en bedre overgang fra barn til voksen. Og nu præsenterer SF op til valget et større handicapudspil, hvor 'bedre muligheder for at blive boende hjemme' er første punkt.

Helt konkret ønsker SF, at unge med alvorlige fysiske og psykiske handicap ikke skal tvinges på døgninstitution. Derfor skal ordningen med tabt arbejdsfortjeneste til forældre, handicaphjælp, aflastning og overvågning kunne forlænges med op til fem år, efter den unge er fyldt 18 år.

I ganske særlige tilfælde, hvor der er tale om så svære handicap, at det ikke kan føre til liv i egen bolig, skal det kunne lade sig gøre at få en permanent forlængelse.

»I de få situationer, hvor forældrene får lyst til at blive ved med at tage ansvaret selv, skal man kunne videreføre den ordning, de hele tiden har haft. På den lange bane er det også langt billigere end at anbringe de unge mennesker på en institution,« siger Kirsten Normann Andersen (SF).

DF er med – også efter valget

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan forældrene til 17-årige Liva kæmper for at få lov at beholde hende hjemme med den hjælp, de indtil nu har haft.

Den og de andre historier om handicappede og deres pårørende, som via #enmillionstemmer har fået opmærksomhed i valgkampen, får nu SF til at præsentere et konkret handicapudspil.

BT SOLO: Liva og Jørgen. Liva er hjerneskadet og fylder snart 18 år. Udviklingsmæssigt må hun vel siges at være ca. tre-seks måneder. Liva og resten af hendes familie bliver formentlig omfattet af det lovgivningsmæssige benspænd, der fortsat rammer forældre til børn med handicap og ikke mindst børnene selv, når de fylder 18 år.
BT SOLO: Liva og Jørgen. Liva er hjerneskadet og fylder snart 18 år. Udviklingsmæssigt må hun vel siges at være ca. tre-seks måneder. Liva og resten af hendes familie bliver formentlig omfattet af det lovgivningsmæssige benspænd, der fortsat rammer forældre til børn med handicap og ikke mindst børnene selv, når de fylder 18 år. Foto: Mikkel Berg Pedersen
Vis mere

»Vi er optaget af at løse de udfordringer, som de her personer fortæller, de står med i dagligdagen,« siger Kirsten Normann Andersen.

Dele af udspillet går dog igen i det udspil, som SF og DF præsenterede i april. Det gælder bl.a. den konkrete løsning på 18-års-problematikken, som også DF fortsat vil kæmpe for.

»Det har vi lovet hinanden at holde fast i, uanset hvordan det ser ud efter et valg,« siger handicapordfører i DF Karina Adsbøl.

Saftsuseme mange

I Socialdemokratiet er man enige i, at der skal findes en løsning på 'den overgangsproblematik, der opstår, når et menneske med handicap fylder 18 år'.

»Det er alt for ufleksibelt i dag. Og det betyder, at nogle kommer i klemme i systemet. Det er derfor, vi tager fat om præcis samme udfordring i vores handicapudspil,« siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og henviser til det udspil, S præsenterede i sidste uge.

»Den endelige model vil vi gerne udarbejde i samarbejde med de relevante aktører og kommunerne. Derfor synes vi, det er for tidligt at lægge sig fast på en konkret model, som den SF præsenterer.«

Venstre har ikke lavet et konkret udspil på området. Men socialordfører Martin Geertsen (V) mener også, at der skal findes en løsning på 'de her uhensigtsmæssige overgange' og sager, der lander mellem det kommunale og regionale.

»Der er generelt et behov for at få set på retsstillingen på det her område. Der er saftsuseme mange, der falder ned mellem to stole i det her system. Det er ikke godt nok,« siger han.