Det er meget alvorligt og helt uacceptabelt, hvis regeringen har forsøgt at skjule oplysninger over for Folketinget om Rigspolitiets omtalte actioncard.

Det forklarer både Venstres Karsten Lauritzen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt til B.T. fredag, efter Folketingets partier har været til møde i Granskningsudvalget, som sidste uge modtog en advokatundersøgelse, der skulle undersøge Rigspolitiets meget omstridte actioncard.

»Man får unægteligt den tanke, at det er noget, som man vil feje ind under gulvtæppet. Det kan jeg bare sige for Venstre, at det vil de ikke få succes med,« siger Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, som også er formand for Granskningsudvalget.

I fredags udkom en advokatundersøgelse, som Folketinget havde bestilt til at afdække forholdene omkring Rigspolitiets meget omdiskuterede actioncard, som blev anvendt, da alle landets mink skulle aflives.

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.
Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Actioncardet beskrev, hvordan politiets ansatte skulle tale med minkavlerne, når de ringede dem op i forbindelse med aflivningen af deres mink. Hvis minkavlerne svarede nej til, at myndighederne måtte komme ind på deres område og aflive mink, så indeholdt actioncardet denne instruks.

»Ved 'NEJ' fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?«

Det var som bekendt en ulovlig instruks.

I advokat Claus Guldagers undersøgelse, som altså udkom i sidste uge, modtog Rigspolitiet voldsom kritik for at begå fejl, udvise pligtforsømmelser og komme med urigtige oplysninger i forbindelse med arbejdet med actioncardet.

Men advokatundersøgelsen beskrev også, at regeringen ikke ønskede at hjælpe med at kaste lys over forløbet med actioncardet.

'Besvarelsen af en række spørgsmål er dog upræcise og ikke fyldestgørende. Henset til sagens samlede alvorlige karakter og den betydelige offentlige interesse, finder jeg anledning til at udtrykke min undren over, at der ikke har været vilje til at kaste klarere lys over forløbet,' skriver Guldager i undersøgelsen.

Efter fredagens møde i Granskningsudvalget, hvor også netop advokat Claus Guldager deltog for at uddybe sin rapport over for folketingets medlemmer, så er oppositionen fortsat vrede over regeringens fremgangsmetode i sagen.

»Der er nogle ting, hvor ministerierne ikke har givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget, og det vil vi forfølge parlamentarisk. Det er meget alvorligt, og derfor er jeg også glad for, at vi kunne udvide kommissoriet i dag,« siger Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

Enhedslisten, som er et af regeringens støttepartier, mener også, det er vigtigt at udvide kommissoriet.

»Det er jo helt afgørende, at der er lovhjemmel til de afgørelser, som bliver truffet. Det er ikke afdækket tilstrækkeligt i advokatundersøgelsen. Derfor skal vi naturligvis sikre os, at det bliver en del af Minkkommissionens afdækning,« siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

I Socialdemokratiet hilser man udvidelsen af Minkkommissionens område velkomment.

»Vi har hele tiden sagt, at vi vil have alting undersøgt. I dag har man sagt, at man vil kigge på actioncardet i Minkkommissionen. Det synes jeg, er rigtigt fint,« siger Leif Lahn Jensen, medlem af Granskninsudvalget for Socialdemokraterne.

Minkkommissionens arbejde skal være færdigt til foråret.