Har du oplevet problemer på friskoler? Send et tip til jani@bt.dk.

Økonomisk kaos, undervisning på arabisk og tvivl om hvorvidt skolelederen behersker dansk.

Som den anden friskole bliver Al-Salam Skole i Odense nu sat under skærpet tilsyn hos myndighederne. Samtidig tilbageholdes det statslige tilskud til skolen med virkning fra september.

Det fremgår af et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til skolen, som BT har fået aktindsigt i.

Hos styrelsen begrunder vicedirektør Susanne Clausen det skærpede tilsyn med, at der hersker tvivl om, hvorvidt skolen lever op til friskoleloven. Det skyldes en lang række årsager.

»Det handler bl.a. om, hvorvidt det er krav at give donationer for at sidde i skolens bestyrelse, og om skolens ledelse og bestyrelsesmedlemmer behersker dansk i skrift og tale. Det er også tvivlsomt, om undervisningssproget er dansk i alle fag, ligesom der er oplysninger i tilsynsrapporten fra den lokale tilsynsførende om, at eleverne opleves som trykkede, og at der hersker en streng disciplin, hvilket vi ser med alvor på,« forklarer Susanne Clausen.

Skolen er den anden i rækken til at blive sat under skærpet tilsyn og få tilbageholdt sit statslige tilskud. Fredag meddelte styrelsen, at Nord-Vest Privatskole, der siden maj har været under skærpet tilsyn efter en indberetning fra skolens tilsynsførende, står til at miste hele sit årlige statstilskud på over 11 millioner kroner.

Rækken af problemer på Al-Salam Skolen er lang. På baggrund af styrelsens uanmeldte besøg på skolen 17. august er styrelsen ligefrem i tvivl om, hvorvidt skolelederen overhovedet behersker dansk, hvilket er påkrævet af loven.

»Dette forhold betyder, at styrelsen er usikker på en række af de svar og forklaringer, som skolen gav på mødet,« fremgår det af BT's aktindsigt.

Derfor mangler styrelsen at få svar på en række problematiske forhold, bl.a. hvem skolen lejer bygningerne af, samt hvorfor skolen tidligere har svaret, at bestyrelsen består af folk, der har givet penge til skolen. For det rejser tvivl om skolens uafhængighed.

Styrelsen beder også skolen forklare, hvorfor en del af undervisningen i praktisk-musiske fag - som fx. idræt og musik - foregår på arabisk.

Desuden er skolen også under skærpet økonomisk tilsyn på grund af kaos i regnskaberne, som skolens revisionsfirma to år i træk har dumpet. Skolen mangler så mange penge, at det er uvist, om den kan fortsætte.

Sagen om endnu en friskole kommer i kølvandet på afsløringer om fire andre skoler. Her har BT blandt andet afsløret økonomiske ulovligheder, antisemitiske holdninger hos ledende medarbejdere og indflydelse fra den kontroversielle hadprædikant Abu Bashar. Senest kunne BT afsløre, at en viceleder på DIA Privatskole i København har svindlet med lønsedler for 3,8 millioner kroner.

Al-Salam Skole får ligesom andre friskoler omkring 75 procent af sine udgifter dækket af staten. De sidste to år har skolen modtaget 7,3 mio. kr. i statstilskud. Skolen skal nu redegøre for de problematiske forhold, hvis den skal gøre sig forhåbninger om at få det statslige tilskud tilbage. Meget tyder dog på, at det bliver svært.

Det var en indberetning om trusler, der i første omgang bragte Al-Salam Skole i søgelyset hos det statslige tilsyn. En henvendelse fra Odense Kommune beskrev i september 2016, at »en forælder i forbindelse med udmeldelse af sine børn fra skolen havde følt sig truet og utryg,« fremgår det af BT's aktindsigt.

Ifølge henvendelsen havde skolen heller ikke haft en skoleleder siden 2015 og blev uformelt ledet af en ældre mand med tilknytning til skolen.

Den nuværende skoleleder Majed Hussein oplyser til BT, at han tiltrådte stillingen i august 2017. Derudover siger han, skolen ikke ønsker at udtale sig til pressen, så længe det statslige tilsyn er i gang.

BT har undersøgt skolens regnskaber. De sidste to år har skolen fået en såkaldt afkræftende konklusion, hvilket i revisorsprog betyder, at det står meget slemt til.

Skolen giver ikke et retvisende billede af pengestrømmene, skriver revisorfirmaet i regnskabet fra 2016. Samtidig mangler skolen 665.000 kroner i 2017 for at kunne fortsætte, men skolen har ikke kunnet levere bevis for, at de kan få dækket behovet via lån.

Manglen på penge skyldes bl.a. at skolen ikke selv formår at dække sin del af udgifterne, hvilket er påkrævet af loven. Derfor lever skolen ikke op til loven om friskoler, konkluderer revisionsfirmaet i regnskabet for 2015. Samtidig påpeger revisionsfirmaet, at skolen ikke har udleveret lovkrævede oplysninger om inklusionstilskud.