Rod i regnskaberne. Et misvisende billede af skolens aktiviteter og pengestrømme. Og overtrædelse af loven.

Regnskaberne hos Nord-Vest Privatskole er så misvisende, at skolens revisorfirma år efter år har rettet sønderlemmende kritik af skolens brug af penge.

BT har den seneste uge løftet sløret for virkeligheden bag de lukkede døre på den muslimske friskole i København. To tidligere lærere har fortalt om en hverdag med manglende ligestilling, vold mod elever og religiøs kontrol på skolen, hvor der for nylig blev fundet undervisningsmateriale om jihad i et kopirum.

I dag kan BT afsløre, at skolen – der er 75 procent finansieret af staten – i en årrække har afleveret misvisende regnskaber, og at det sidste regnskab fra 2016 er i strid med loven.

Og problemerne er alvorlige, forklarer professor i revisionsret ved Aarhus Universitet Claus Holm.

»Hvis det var en virksomhed, var skolen for længst blevet lukket,« siger han.

Professoren har sammen med BT gennemgået skolens regnskaber fra årene 2011-2016. I de sidste tre årsrapporter er der en ’afkræftende konklusion’, hvilket i revisorsprog betyder, at det står meget slemt til. I både 2014 og 2015 konkluderer revisionsfirmaet bag rapporten:

»Vi har ikke kunnet verificere, at der er taget skyldigt økonomisk hensyn til forvaltning af statens midler og tilskud.«

Og i den seneste rapport fra 2016 konkluderes det, at skolens ledelse handler i strid med årsregnskabsloven. Ifølge revisorfirmaet er skolens økonomi nemlig så dårlig, at det er usikkert, om den kan fortsætte. Derfor skal skolen fremlægge planer for, hvordan den vil skaffe midler til at fortsætte driften.

»Men revisorfirmaet vurderer, at dette ikke er sket. Derfor bryder skolen loven,« forklarer professor Claus Holm.

Allerede i 2014 udtrykker revisionsfirmaet bekymring for, at skolens indtægter falder. Men på trods af det bemærker revisoren, »at lønudgifterne samme år er øget betydeligt«. Derfor kritiserer revisoren skolens ledelse og bestyrelse for ikke at balancere skolens økonomi.

Rodet i regnskaberne begyndte allerede i 2011, hvor skolen ikke overholdt indbetalingsfristen for A-skat og AM-bidrag. Den overtrædelse fortsatte igennem årene, og det kan udløse en bødestraf fra Skat, forklarer Claus Holm.

»Men når det er fortsat, tyder det på, at de ikke er blevet straffet med bøde,« siger han.

Desuden er der gennem årene en lang række problemer med manglende dokumentation for over en halv million tilskudskroner, manglende bilag for rengøringsudgifter, overskredet frist for at aflevere regnskab samt et ikke-retvisende billede skolens aktiviteter og pengestrømme.

»Alt i alt kan det ikke beskrives værre i revisorsprog,« fastslår professoren.

BT har forsøgt at ringe til talsmanden og flere bestyrelsesmedlemmer hos skolen for at få et interview. Bestyrelsesmedlem Hashem R. Abdelamir siger, at det ikke kan lade sig gøre, da alle er på ferie.

På Christiansborg vækker de nye oplysninger bekymring. Radikale Venstre forventer, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) tager affære.

»Den her omgang regnskabsrod er ekstremt bekymrende. Vi tager dyb afstand fra det. Misbrug af offentlige midler er gravalvorligt. Det er ministerens pligt at sørge for, at alle skoler lever op til lovgivningen. Og derfor forventer vi, at hun skrider til handling hurtigst muligt, og får det bragt i orden,« siger fungerende politisk ordfører Kristian Hegaard.

Merete Riisager er på ferie, men hendes partifælle og uddannelsesordfører Henrik Dahl (LA) siger, at han har tillid til, at de nye oplysninger vil indgå i den undersøgelse, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet allerede har igangsat vedrørende skolen.

»Og jeg tror, det ender med, at skolen lukker. Hvis ikke den gør det, må vi lave loven om,« siger Henrik Dahl.