Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Statens tilskud til den omstridte muslimske skole Nord-Vest Privatskole stoppes nu efter en lang række kritisable forhold på skolen.

Nu gik den ikke længere. Den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole kan se langt efter sit statstilskud i september, efter skolen ikke har kunnet dokumentere, at den lever op til loven.

»Tilsynet har gennem en periode undersøgt en række alvorlige forhold på Nord-Vest Privatskole. Nogle af dem har været så alvorlige, at vi i styrelsen vurderer, at Nord-Vest Privatskole ikke har og fortsat ikke overholder friskolelovens regler,« siger vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Susanne Clausen.

Samtidig vil styrelsen helt fjerne det statslige tilskud på over 11 millioner kroner om året til friskolen, forklarer vicedirektør Susanne Clausen til BT.

»Vi påtænker at lade skolens tilskud bortfalde i sin helhed,« siger hun. Men skolens ledelse har dog en frist på to uger til at komme med indvendinger og påpege fejl i styrelsens sag mod skolen.

BT har fået aktindsigt tilsynets afgørelse, der torsdag blev sendt til skolen. Her fremgår det, at hele sagen begyndte 5. maj 2017, da skolens tilsynsførende kontaktede styrelsen. Hun var bekymret over skolens økonomi, og at en repræsentant for ejeren af skolens bygninger forsøgte at påvirke den pædagogiske linje.

Siden da har skolen skulle redegøre for en række forhold, hvoraf flere er kommet frem i pressen. På baggrund af det er konklusionen nu klar: Skolen bryder loven. Det er styrelsens opfattelse, at »Nord-Vest Privatskole i alvorlig grad ikke har og fortsat ikke overholder flere af friskolelovens regler,« skriver styrelsen til skolen.

Nord-Vest Privatskoles dålige økonomi nævnes som en af grundene til, at skolen ikke overholder loven. Der er rejst væsentlig tvivl om, hvorvidt skolen er i stand til selv at dække sin del af udgifterne, som er påkrævet af loven, skriver styrelsen.

BT har tidligere beskrevet det økonomiske morads på skolen, der år efter år har afleveret misvisende regnskaber. Det seneste regnskab for 2016 var i strid med loven, fordi skolen ikke kunne fremvise planer for, hvordan den ville rette op på sin dårlige økonomi. Manglen på penge skyldes blandt andet, at skolen har undladt at indkræve 850.000 kroner i skolepenge, kunne BT afsløre.

Nord-Vest Privatskole skal som friskole leve op til et såkaldt frihed- og folkestyrekrav, der handler om at fremme demokratiske værdier. Men også på det punkt handler styrelsen i en række tilfælde i strid med loven, mener styrelsen.

Det vakte stor opsigt, at styrelsen på et uanmeldt besøg fandt materiale om Jihad – hellig krig – i en undervisningsbog på skolen. Om det vigtigste område inden for Jihad stod der: »At man kæmper og ofrer sit liv for at forsvare Islam.« Teksten var ledsaget af et billede med en væbnet soldat.

Som BT tidligere har beskrevet, var skolens forklaring, at kapitlet om Jihad ikke blev brugt i undervisningen. Men den forklaring er ikke god nok, skriver styrelsen til skolen.

For ved elevernes brug af bogen i har de haft mulighed for at se det pågældende kapitel, uden at der blev talt om det, eller det blev sat i kontekst, skriver styrelsen, der også hæfter sig ved, at bestyrelsen ikke har omtalt, at den var bekymret for indholdet om Jihad.

Jihad-materialet som blev fundet på Nord-Vest Privatskole. BT har fået aktindsigt i dokumenterne.
Jihad-materialet som blev fundet på Nord-Vest Privatskole. BT har fået aktindsigt i dokumenterne.
Vis mere

Desuden kritiserer myndigheden, at der i strid med loven ikke er noget musikundervisning på skoleskemaet. Derfor tvivler styrelsen også på, om der overhovedet har været undervist i musik på skolen.