Selv beskriver han sig som en »ekstremt farlig vulkan, der jævnligt mister kontrollen og eksploderer«. Han er med egne ord »pisseutilregnelig«.

Professionelle bruger et andet ord: psykopat.

Netop på den baggrund mener anklagemyndigheden, at den 33-årige tiltalte skal idømmes forvaring.

Manden er tiltalt for – og har i store træk også erkendt – to overgreb begået mod to franske udvekslingsstuderende en martsnat i 2022 på et amagerkansk kollegie. Samme nat begik han et røveri mod en tredje kvinde.

De tre overfald er dog langtfra de første på mandens generalieblad.

Siden 2005 er han blevet dømt for fire overgreb – heriblandt overfaldsvoldtægter – røveri, trusler og vold. Anklager ved Københavns Politi Søren Harbo har på retssagens sidste dag læst intet mindre end 11 tidligere domme op.

To gange tidligere er den 33-årige blevet mentalundersøgt. Både i 2007 og 2018, hvor der blev påvist personlighedsforstyrrelser hos ham.

Alligevel er han ved alle tidligere retssager blevet vurderet til at kunne idømmes almindelig fængselsstraf.

Men denne gang går anklagemyndigheden efter en noget hårdere sanktion. Faktisk en af landets strengeste. Forvaring.

»Fængselsstraf kan ikke komme på tale i denne sag. Det er efter min opfattelse helt udelukket,« siger Søren Harbo under sin procedure og fortsætter så:

»Man skal passe på med, hvad man siger, men sjældent har jeg været så sikker på, at forvaring er det rigtige.«

Budskabet er, at det simpelthen er for farligt at have den 33-årige på fri fod.

Risikoen for, at han udsætter andre for fare er meget høj, lyder konklusionen i den seneste mentalundersøgelse, der blev lavet i 2022.

Heri beskrives det, at den 33-årige allerede i en tidlig alder udviste en skræmmende adfærd. Han har selv forklaret, at han kunne finde på at slå tilfældige mennesker på gaden.

Og så mishandlede han sine dyr og forgreb sig som 15-årig på to piger på seks og syv år.

Den 32-årige er flere gange tidligere blevet dømt for overgreb. B.T. har beskrevet, hvordan han kun var 15 år, da han begik de første. Tegning: Anne Gyrite Schütt.
Den 32-årige er flere gange tidligere blevet dømt for overgreb. B.T. har beskrevet, hvordan han kun var 15 år, da han begik de første. Tegning: Anne Gyrite Schütt.
Vis mere

I erklæringen lyder det videre, at han har stærkt afvigende karaktertræk, er selvovervurderende og manipulerende.

Han har en IQ på 88, er seksuelt frustreret og »huser en betydelig vrede og et aggressivt tankeindhold, som fører til ukontrollerede raseriudbrud«.

»Han har en alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse,« lyder det videre.

Om voldtægterne har han forklaret, at de ikke giver ham en seksuel tilfredsstillelse. Og at han ikke ønsker at gøre kvinderne fortræd.

Når han så alligevel begår overgreb, skyldes det ifølge ham selv, at der er »noget galt i hans hoved«.

Mens anklageren går efter at få ham idømt forvaring, er det hans forsvarers påstand, at en almindelig fængselsstraf må være tilstrækkelig.

»Man kan overveje, om man ved en langvarig fængselsstraf kan opnå samme mål,« lyder det fra Finn Bachmann.