Ved en julefrokost i december 2018 fik Jeanica Holm Christensen sit livs chok.

Pludselig viste en kammerat en video med hende og ekskæresten, der lå inde på Pornhub.com, som er verdens mest besøgte pornoside.

»Det var rigtig ubehageligt, og jeg ringede straks hjem til min mor for at blive hentet,« siger Jeanica Holm Christensen, som var 17 år, da videoen i al hemmelighed var blevet optaget.

Hun bad kort tid efter Pornhub.com om at fjerne videoen og meldte sagen til politiet. Men nu blev sagen endnu værre.

Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog
Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog
Vis mere

Mens Pornhub.com slettede videoen ret hurtigt, brugte Nordsjællands Politi og domstole hele 700 dage fra anmeldelse til dom.

8. november sidste år blev ekskæresten idømt 40 dages fængsel for både 'blufærdighedskrænkelse og besiddelse/udbredelse af børnepornografisk materiale'.

På grund af ventetiden slap han for at afsone sin dom bag tremmer.

»Jeg har stor mistillid til politiet efter den her oplevelse. Jeg er svinget rundt mellem tre til fire forskellige politimænd, der har haft min sag liggende på deres bord, og bare ventet på at få den behandlet,« siger Jeanica Holm Christensen.

Dommen mod Jeanica Holm Christensens ekskæreste er en af i alt 68 domme de sidste frem år, hvor gerningsmanden har fået strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole. Den er her nævnt i ny rapport fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet. B.T. er i besiddelse af.
Dommen mod Jeanica Holm Christensens ekskæreste er en af i alt 68 domme de sidste frem år, hvor gerningsmanden har fået strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole. Den er her nævnt i ny rapport fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet. B.T. er i besiddelse af.
Vis mere

Hun har frygtet, at ekskæresten kunne have fundet på at dele videoer med andre kvinder på en pornoside i løbet af de to års ventetid.

»Ventetiden har været rigtig hård for mig og gjort mig mere utryg. Jeg har tænkt meget på, om den tiltalte kunne have fundet på at dele videoer med andre i de to år, hvor sagen blev behandlet af politiet. At han så ender med strafrabat på grund af ventetiden, rammer virkelig min retsfølelse,« forklarer Jeanica Holm Christensen.

Jeanica Holm Christensen er langtfra det eneste offer for kriminalitet, der har kunnet se gerningsmanden få strafrabat.

De sidste seks år har hele 68 dømte fået strafrabat af en bestemt årsag:

Ventetiden hos politi og domstole har varet mere end 1 1/2 år fra anmeldelse til dom.

Og de 47 af sagerne med strafrabat grundet den lange ventetid er endda sket i 2019, hvilket vil sige, at der er sket en eksplosion på bare et enkelt år.

Det fremgår af en ny redegørelse sendt fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet.

En redegørelse, justitsminister Nick Hækkerup (S) bad om at få lavet lige efter, at B.T. kunne fortælle, at gerningsmanden bag overfald på Silas Lund havde fået strafrabat.

For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat
For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat
Vis mere

Der gik 532 dage fra anmeldelse af overfaldet til Københavns Politi til selve dommen 12. september 2019, og derfor slap gerningsmanden for at afsone dommen på tre månederes fængsel.

'Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,' stod der i dombogen.

Nick Hækkerup fortæller, at han nu vil undersøge mulighederne for helt at fjerne strafrabat til kriminelle ved lang ventetid.

»Strafnedsættelse i sager om alvorlig kriminalitet udfordrer tilliden til retssystemet og har samtidigt meget store konsekvenser for ofrene. Jeg har derfor sat mit embedsværk i gang med at undersøge, om man – inden for rammerne af konventionerne – kan ændre reglerne for denne slags nedsættelse af straffen,« siger han.

Inden sommerferien starter forhandlinger om et nyt politiforlig, og netop den lange ventetid ser Nick Hækkerup som et problem højt på dagsordenen.

»Hvis vi for alvor skal løse det problem og dermed få bugt med strafnedsættelser, så kræver det, at vi får håndteret den bagvedliggende årsag. Derfor har regeringen kortere sagsbehandlingstider højt på dagsordenen i de kommende forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed,« siger han.

Jeanica Holm Christensen håber, at ofrenes ventetid snart vil falde igen, så færre kriminelle får strafrabat.

»Jeg synes, at jeg har fået en uretfærdig behandling, og jeg ønsker virkelig ikke, at det sker for andre,« siger hun.