Lyt til artiklen

Det virkede som skruen uden ende, men torsdag fik den seks år lange juridiske strid mellem keramiker Kasper Würtz og ernæringsekspert Christian Bitz sin ende, da Procesbevillingsnævnet afviste at lade sagen gå i Højesteret.

Dermed står dommene fra Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret ved magt. De siger begge, at Christian Bitz og F&H Group A/S har krænket Kasper Würtz' ophavsret med dele af deres 'Bitz'-stel.

Hvad dommene også afslører, er, at det var gået knap så slemt for Christian Bitz og F&H, hvis blot de havde accepteret den første dom fra Sø- og Handelsretten i 2020.

Her gav retten Kasper Würtz medhold i, at Christian Bitz og F&H skulle forbydes at sælge og markedsføre de pågældende produkter, samt at alle henvisningerne til produkterne i offentligheden – herunder også på Christian Bitz' sociale medier – skulle fjernes.

Kasper Würtz fik dog ikke medhold i sine påstand om, at lageret af de pågældende 'Bitz'-produkter skulle destrueres.

Han fik heller ikke medhold i, at Christian Bitz og F&H for egen regning skulle offentliggøre konklusionen og rettens bemærkninger i livsstilsmagasinet Bo Bedre uden at komme med yderligere kommentarer.

Christian Bitz og F&H var bestemt ikke enige i Sø- og Handelsrettens dom, så de skiftede deres advokat ud og ankede dommen til Østre Landsret.

Og så gik det for alvor galt.

Østre Landsret var nemlig ikke enige med Sø- og Handelsretten. Deres dom gav i stedet Kasper Würtz medhold i de to ovennævnte påstande. Dog med den forskel, at dommen ikke nødvendigvis skal offentliggøres i Bo Bedre, men i et landsdækkende livsstilsmagasin.

Dette rap over nallerne afskrækkede dog ikke Christian Bitz og F&H fra at forsøge at få sagen for Højesteret, men dette blev altså afvist.

Sagen ryger nu tilbage til Sø- og Handelsretten, der skal afgøre, hvad erstatningen lyder på.

»Vi taler om et millionerstatningskrav. Udgangspunktet er, at man kan få fem procent af den omsætning, som man ville have kunnet opnå. Og her er der tale om en omsætning på et pænt tocifret millionbeløb,« fortalte Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, til Horsens Folkeblad efter dommen i Østre Landsret tilbage i maj.

Dele af de to parters stel, som en skønsperson skulle tage stilling til i Sø- og Handelsretten. Foto: Sø- og Handelsretten
Dele af de to parters stel, som en skønsperson skulle tage stilling til i Sø- og Handelsretten. Foto: Sø- og Handelsretten
Vis mere

Det er ikke kun juridisk, at det er gået fra slemt til værre for Christian Bitz og F&H.

Sagen undgik i lang tid offentlighedens opmærksomhed, men da DR-programmet 'Kontant' i september satte fokus på sagen, gik det pludselig stærkt.

Christian Bitz var udsat for så voldsom kritik, at hans medarbejdere måtte lukke ned for kommentarer på hans virksomhedsprofiler på de sociale medier, mens han måtte gøre det samme på sine egne, private sociale medier.

»Jeg har selv slået kommentarer fra på mine egne sociale medier, fordi jeg modtog meget grimme kommentarer, og det gjorde min kæreste og børn også. Så p.t. er dialogen ikke så konstruktiv,« skrev han til B.T.

Igennem hele forløbet har kendis-hovedpersonen kun stillet op til ét interview. Dette skete hos hans gamle arbejdsgiver TV 2 i 'Go' Aften Live'.

Her sagde han blandt andet, at han var blevet 'Danmarks mest forhadte mand'.

F&H har fortalt, at de respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men at de i samme moment er ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at vurdere sagen.

Opdatering: F&H har indrykket en annonce om dommen, det gjorde de umiddelbart efter kendelsen i maj og skal derfor ikke gøre det igen.