Fødevarestyrelsen har igen været på besøg hos kogekone Camilla Plums gårdbutik Fuglebjerggaard i Helsinge - og de er ikke glade.

Besøget 11. november kastede nemlig en sur smiley af sig, og det er den fjerde i streg.

Det er dog langt fra det eneste, for Plums gårdbutik måtte - præcis som tilfældet også var tilbage i juni - finde sig i at blive anmeldt til politiet.

I løbet af den time og 50 minutter, kontrolbesøget tog, blev der nemlig fundet flere kritisable forhold.

Camilla Plum selv tager det da ganske roligt, og i et skriftligt svar til B.T. oplyser hun følgende:

»Det er en formalitet, og det er ikke sket. Vi har et meget fint samarbejde med de lokale myndigheder, som er tilfredse med vores arbejde med at holde skadedyr nede, og de ekstra ting som levnedsmiddelkontrollen beder om, er vi i fuld gang med at udbedre. Det er udelukkende præventivt,« lydet det fra den kendte kogekone.

»Jeg understreger, at der ikke har været rotter i nogle produktionslokaler, men det har der været i udbygninger, som nu er væk. Det sker jævnligt, at der kommer strejfende rotter, når man bor på landet, og dem dealer vi med løbende.«

Politianmeldelsen skyldes blandt andet, at der ikke fulgt op på den indskærpelse, som Fødevarestyrelsen kom med, da de i september var på besøg i Fuglebjerggaard.

Her stod følgende i kontrolrapporten:

»Der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Der skal også træffes passende foranstaltninger til at hindre husdyrs adgang til steder, hvor fødevarer tilberedes, håndteres og opbevaring.«

I den nye kontrolrapport fremgår, at forholdet ikke er bragt i orden, men at ejer oplyser, at der vil blive sørget for skadedyrssikring inden for 14 dage, og derfor anmoder om et hurtigt opfølgende besøg fra styrelsen.

Det er dog langt fra det eneste problem.

»I virksomhedens bageri og køkken samt lagerlokaler er der en større mængde spindelvæv i alle vinduer og loft. I virksomhedens køkken og bageri er der forekomst af snavs,« lyder det i kontrolrapporten.

Hertil skal ejer have oplyst, at rengøring af gulvet i bageri og køkken netop var foretaget, men at rengøringen ville blive forbedret.

Gårdbutikkens bageri lader også til at være ramt af fugtskader.

»I virksomhedens bageri fremstår vægge med sorte belægninger oppe over vindue samt på væggen langs gulvet. Der er ligeledes begyndende sorte belægninger bagved ovnen,« står der i rapporten.

Hertil lyder svaret fra ejer, at fugten kommer fra jorden, og at der derfor ikke kan vedligeholdes tilstrækkeligt, men at man vil sørge for at holde det nede.