Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

For 14 dage siden stod Henny Pia Pedersen frem i B.T. og fortalte, at hun ikke kunne få rettet åbenlyse fejl i sin patientjournal. Nu vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) undersøge mulighederne for, at sager som disse kan løses.

'Som det beskrives i artiklen (om Henny), er der desværre eksempler på, at journaler indeholder fejlagtige oplysninger, f.eks. fordi der skrives i en anden patients journal. Derfor undersøger Sundheds- og Ældreministeriet også mulighederne for at slette eller blokere fejlagtige oplysninger,' skriver Ellen Trane Nørby i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Henny Pia Pedersen forstår ikke, hvorfor hun ikke kan få slettet, at hun ifølge sin journal skulle have kræft i tarmen og være indlagt på neurologisk afdeling. Hun har aldrig fejlet noget alvorligt.

Ifølge journalføringsbekendtgørelsen må man ikke slette oplysninger i en patientjournal. Man kan dog få tilføjet en ny tekst, der forklarer, at nogle oplysninger er forkerte, hvis man kontakter hospitalets juridiske afdeling eller den person, der har lavet fejlen.

Hvis der er tale om åbenlyse fejl, mener sundhedsordfører for SF Kirsten Normann Andersen dog, at det bør være muligt at få slettet eller blokeret oplysningerne.

Lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen er enig. Han mener, at 'det er i strid med databeskyttelsesreglerne', hvis ikke det kan lade sig gøre.

Allerede tilbage i december 2016 fremsatte politikeren beslutningsforslag i Folketinget om, at det skulle være muligt at rette fejlagtige sundhedsdata. Det skete på baggrund af en sag om en mand, der uretmæssigt og grundløst var blevet udredt i retspsykiatriens afdeling for sædelighedskriminalitet.

På Folketingets hjemmeside kan man læse, at regeringen senest den 1. oktober 2017 skulle have fremsat et lovforslag om muligheden for, at patienter kan få slettet sundhedsoplysninger fra deres patientjournal. Det er dog endnu ikke sket.

Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen (SF) har forgæves forsøgt at få loven ændret.
Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen (SF) har forgæves forsøgt at få loven ændret. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

I stedet har sundhedsminister Ellen Trane Nørby på baggrund af artiklen om Henny Pia Pedersen i B.T. 10. december svaret, at hun har bedt en professor i sundhedsret om at udarbejde et notat om de juridiske overvejelser, 'som knytter sig til problemstillingen'.

Hvilken professor, der er tale om, eller hvornår Folketingets sundhedsordførere kan forvente et svar, fremgår dog ikke af skrivelsen fra ministeriet.

Lektor Kent Kristensen ærgrer sig over den 'langsommelige proces':

»Det er under al kritik, at det er strandet,« siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, der er behov for at overveje muligheden for at slette eller blokere oplysninger i journaler, hvis man som patient er uenig i stillet diagnose, eller hvis man mener, at oplysningerne er krænkende eller stigmatiserende. Det sker efter, at Henny Pia Pedersen d. 10. dec. 2018 stod frem i B.T.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, der er behov for at overveje muligheden for at slette eller blokere oplysninger i journaler, hvis man som patient er uenig i stillet diagnose, eller hvis man mener, at oplysningerne er krænkende eller stigmatiserende. Det sker efter, at Henny Pia Pedersen d. 10. dec. 2018 stod frem i B.T. Foto: Philip Davali
Vis mere

Kirsten Normann Andersen bakker op:

»Ministeren tilkendegiver jo, at der er et problem, men jeg er dybt skuffet over, at problemet endnu ikke er løst. Det ser ud, som om hun skubber problemet foran sig,« siger hun.

Politikeren anerkender dog, at det kan være vanskeligt at løse:

»Udfordringen i dag er, at data meget hurtigt kan blive delt, fordi lægerne ikke skriver i det samme system. Derfor kan det være en omfattende proces at finde ud af, hvor og hvorfor fejlen er sket. Men derfor bør vi stadig finde en løsning på problemet - ellers mister vi tilliden til, at de data, sundhedsvæsenet registrerer, kan bruges til noget som helst,« siger hun.

Andre læser også