Ransagning

Wikipedia om Ransagning

Ransagning eller husundersøgelse er en efterforskningsmetode, der anvendes i mange lande, og som giver politiet mulighed for at undersøge en mistænktes bolig eller anden personlige ejendom for bevismateriale uden dennes samtykke. De fleste demokratiske lande beskytter i forfatningen sin borgeres ret til privathed og forbyder således ubegrundede ransagninger. I flere jurisdiktioner kræves en retskendelse før ransagningen kan foretages. Ransagninger anvendes bl.a. i sager om besiddelse af børneporno, medvirken til prostitution og handel med euforiserende stoffer.