Forskning

Wikipedia om Forskning

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, f.eks. en sygdoms årsager eller historiske kilder. En person, der udøver denne virksomhed, kaldes en forsker. Alle kan i princippet bedrive selvstændig forskning, men forskning forbindes oftest med universitetsansat videnskabeligt personale, ikke mindst såkaldte ph.d.-stipendiater, samt privat forskning, der bedrives af forskellige firmaer.