Meteorologerne hos DMI har kigget mod himlen og er nu kommet med en prognose for den forestående vinter.

Og umiddelbart ligner den en standard en af slagsen:

»Mit bedste bud er, at temperaturen denne vinter lander omkring det normale, altså tæt på gennemsnittet af temperaturen over de seneste 30 år. Der er dog også en mindre, men stadig anselig mulighed for at det bliver enten koldere eller varmere end normalt, især når vi kommer ind i januar og februar,« siger Martin Lindberg, der er meteorolog på DMI.

Den anseelige mulighed, Martin Lindberg taler om, ligger i den anden halvdel af vinteren, og især i februar kan der gemme sig en lille meteorologisk 'overraskelse'.

»De fleste prognoser indikerer, at vi i den anden halvdel af vinteren, især i februar, kan få en overgang til en sydvestlig eller vestlig strømning af mildere luft – med et lille aber dabei, som giver mulighed for et markant kuldefrembrud,« lyder det fra Martin Lindberg.

Ifølge meteorologen drejer det sig om den såkaldte kuldepol – også kaldet den polare vortex – der findes højt oppe i atmosfæren over polarområdet. Det er den, der holder de arktiske luftmasser i skak længst mod nord. Men, siger Martin Lindberg:

»Der er indikationer på, at den polare kuldepol kan blive 'angrebet' og meget svækket af varmere luft, der trænger mod nord i løbet af januar og i begyndelsen af februar. Det vil betyde, at vinterkulden kan brede sig til sydligere breddegrader og påvirke ganske store områder, så februar bliver en kold og vinterlig måned,« forklarer Martin Lindberg, inden han afslutter:

»Prognoserne kan dog ikke fange et eventuelt nedbrud af den polare kuldepol flere måneder i forvejen. Det kan de typisk først 10-15 dage inden, nedbruddet finder sted, og derfor er muligheden for nuværende blot et aber dabei.«

Som helhed anslår Martin Lindberg følgende sandsynligheder for temperaturen denne vinter (december, januar og februar) sammenlignet med den gennemsnitlige vinter i perioden 1991-2020:

  • Cirka 60 % for en vinter omkring det normale
  • Cirka 20 % for en signifikant koldere vinter
  • Cirka 20 % for en signifikant varmere vinter