2027 frosne drosler.

Det var fangsten, da det norske toldvæsen stoppede tre italienske jægere på vej ud af landet 29. oktober i år.

»Dette er et meget godt eksempel på en vellykket indsats på tværs af myndigheder. Her reagerede alle hurtigt, og vi kunne afdække miljøkriminalitet og et alvorligt smuglerforsøg. Det er ikke så almindeligt, at vi støder på anfald som dette. I mine 25 år i Toldvæsenet i Kristiansand ved jeg ikke, om vi før har stoppet nogen med så mange ulovligt jagede fugle,« siger toldinspektør i det norske toldvæsen, Per Otto Smithsen, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen tilføjes det, at det var et tip, som førte de norske myndighederne på sporet af de italienske jægere.

Størstedelen af de mange drosler var af arten rødvingede drosler samt grådrosler, som begge er lovlige af jage, hvis man har tilladelse til det.

Det havde to af de tre jægere.

Men bagagen gemte også på andre ting:

»41 fugle, der er fredet i Norge, blev beslaglagt. Der var 31 sorthalse og 10 måldrosler. Alle fuglene var frosset og var beregnet til at blive eksporteret til deres egne husholdninger,« siger miljøkriminalitetskoordinator i Agder politikreds, Torvild Selås, og tilføjer:

»Samarbejdet mellem Toldvæsenet, Miljøstyrelsen, Økokrim og Agder politikreds har været afgørende for, at denne sag er blevet afdækket og afgjort så hurtigt. Det viser, at det kan betale sig at komme med tips om miljøkriminalitet.«

De tre italienske jægere fik hver især en bøde på 15.000 norske kroner svarende til godt 11.000 danske kroner.

»Det er ulovlig jagt, som vi tager alvorligt, og vi er meget glade for, at offentligheden tippede økokriminalitet om jagtholdet,« siger miljøkriminalitetsadvokat og anklager Ole Martin Paulsen.