»Hvorfor danskerne har droppet mundbindene, ved jeg ikke. Jeg synes, at det er yderst mærkeligt.«

Steinar Westin, der er professor i socialmedicin, undrer sig over og er spændt på at se konsekvenserne af det danske fravalg af mundbind.

Ligesom i Danmark har man i Norge valgt at se bort fra mundbind fra denne uge af.

De nationale myndigheder anbefaler ikke længere brugen, og ifølge overlæge hos FHI Bjørn Gunner Iversen skyldes det, at ulemperne ved at bruge mundbind er blevet større end fordelene, idet smittetrykket er så lavt.

Siden da har flere kommuner valgt at ophæve kravet om mundbind i det offentlige rum, bortset fra i den kollektive trafik. Men flere eksperter advarer mod at skrotte dem.

Steinar Westin er en af dem, der appellerer til befolkningen. Ifølge ham bør man holde fast i mundbind.

»Mundbind er et sindssyg vigtigt tiltag for beskyttelsen. Nogen spreder meget virus, andre ikke så meget, men vi ved ikke hvem,« siger han til norske VG.

Han er selv færdigvaccineret, men bruger fortsat mundbind, når han færdes i det offentlige rum.

Og han opfordrer andre, der også har fået sine stik, til at gøre det samme.

Professor Anne Spurkland er af samme overbevisning. Hun påpeger, at vaccinerne beskytter forholdsvis godt mod infektion og sygdom, men de garanterer ikke, at virus ikke transporteres fra menneske til menneske:

»Jeg mener, at mundbind er et mindre indgribende tiltag, som har vist sig at have en positiv effekt. Indikationer viser, at mundbindene har reduceret spredningen markant.«

Det er især ved områder, hvor der færdes mange mennesker, at eksperterne anbefaler, at man holder fast i sit mundbind. For hvis det kan sørge for, at samfundet holdes åbent, må det være et vilkår, lyder det.

I Danmark blev påbuddet om mundbind droppet mandag, så det nu kun gælder udvalgte steder – eksempelvis hvis man er stående i den kollektive trafik.