Buske, græs og mos gror og vokser nu på både Mount Everest og andre steder i Himalaya-området, hvor der ikke tidligere har været plantevækst.

Og det bekymrer nu forskere, da det kan have konsekvenser for området – og for mennesker.

Det skriver BBC og The Guardian.

Det er forskere fra Exeter University, der har studeret udviklingen i området ved blandt andet at gennemgå satellitdata over regionen fra 1993 til 2018.

Helt præcist har de målt plantevæksten i bjergkædens højder fra der, hvor træer ikke længere vokser, og op til der, hvor der ligger sne, og resultaterne af deres undersøgelser er siden blevet udgivet i tidsskriftet Global Change Biology.

Det er dog endnu for tidligt at sige, hvad det helt præcist kan betyde for området, og hvilke konsekvenser det kan have.

»Vi ved ikke, hvad påvirkningen kan være. Det kan være, at planterne 'fanger' sneen og måske får den til at smelte langsommere. Det kan være, at planterne får sneen til at smelte hurtigere,« fortæller en forskerne bag undersøgelsen, Karen Anderson, til CNN.

1,4 milliarder mennesker er ifølge CNN afhængige af det vand, der smelter og bliver opsamlet i regionen, og derfor kan ændringer i vandkredsløb og -mængder ramme samfund i flere forskellige lande rundt omkring Himalaya.

Det er dog endnu uvist, hvordan og om forøget plantevækst kan påvirke vandforsyningen.

En undersøgelse af plantevæksten i Arktis har ifølge The Guardian vist, at det havde en opvarmende effekt på landskabet i nærheden, da planterne absorberede mere lys og opvarmede jorden.

»Det vil være dårligt nyt for Himalaya-området,« forklarer Karen Anderson til det britiske medie.

For det område, som de har undersøgt – altså området mellem træ-grænsen og grænsen for den faste sne – er der, hvor den sæsonprægede sne lægger sig. Og hvis det bliver varmere der, vil den sne hurtigere kunne smelte, hvilket kan føre til en øget risiko for oversvømmelser.

Det er dog langtfra sikkert, at det kommer til at ske.

En anden undersøgelse, der blev lavet i Tibet, har nemlig vist nogenlunde det omvendte, forklarer Karen Anderson til The Guardian. Undersøgelsen viste, at det vand, som planterne indeholdt, fordampede gennem deres blade, hvilket førte til en nedkøling.

Derfor mener hun, det er nødvendigt med nærmere undersøgelse af området og plantevæksten.

»Vi ved ikke ret meget om dette område, og det er nødvendigt at rette opmærksomheden mod det, da det er en stor del af vandforsyningen i Himalaya,« fortæller hun.