Stemningen må være tyk af nervøsitet – eller i det mindste spænding – på letbanekontoret i Odense, hvor man nu er under en uge fra en meget vigtig skæringsdato.

Her er entreprenøren Comsa nemlig sat til endelig at skulle overdrage det forsinkede letbanebyggeri til Keolis, der skal drifte letbanen. Der er bare et stort men.

Odense Letbane og dets partnere mangler nemlig stadig her en uge før deadline at få den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af letbanebyggeriet ind ad døren.

»Der er en hel del ting, der skal være på plads inden overdragelsen. Blandt andet sikkerhedscertifikatet, som Trafikstyrelsen skal give et thumbs up på,« siger bestyrelsesformanden i Odense Letbane, Jesper Rasmussen, i et interview med B.T.

»Vi har en forhåbning og forventning til, at de godkender. Det er hvert fald de meldinger, vi får. Der er ikke noget endnu, der er så iøjnefaldende, at styrelsen vil sige, at det får vi ikke,« uddyber formanden.

Der er jo under en uge til den planlagte overdragelse fra Comsa til Keolis. Og du stoler på, at godkendelsen når at komme?

»Jeg har hvert fald ikke hørt andet, end at det, de har gennemgået, det ser fornuftigt ud,« svarer Jesper Rasmussen.

Det er ellers ikke uvant for Odense Letbane at vente forgæves på godkendelser fra offentlige styrelser, der  – hvert fald tidligere – har vist sig at arbejde i et andet tempo, end folkene bag letbanen har ønsket.

Banedanmarks tidligere godkendelse af letbanens sikkerhed trak nemlig i efteråret i uventet langdrag og betød i december, at letbanens forventede åbning blev rykket fra omkring årsskiftet til nu sidste halvdel af maj.

Bestyrelsesformanden afviser dog at skulle være nervøs for, at godkendelsen trækker ud denne gang.

»Men selvfølgelig er jeg gladest for det, når jeg står med den i hånden. Selvfølgelig er jeg det. Det vil dog undre mig big time, hvis ikke den når at komme,« siger han.

Når godkendelsen – mod formandens forventning – ikke at ligge klar inden tirsdag, så afviser han ikke, at det kan ende med at skubbe åbningen af letbanen.

Om der vil blive tale om en potentiel udskydelse kommer dog an på, hvad årsagen i så fald vil være til, at Trafikstyrelsen ikke kan give en godkendelse.

Så kan odenseanerne forvente, at letbanen åbner i sidste halvdel af maj?

»Jeg forventer, at vi kører fire ugers prøvekørsel, efter vi har lavet en overdragelse, men den tidsramme afhænger selvfølgelig af, om de prøvekørsler bliver succesfulde,« siger formanden.

Fire uger fra overdragelsesdatoen den 26. april hedder den 24. maj.

Formanden fortæller, at der udover sikkerhedsgodkendelsen også er visse andre udestående ting, som for eksempel fliser og skilte, der mangler at komme på plads fra Comsas side.

»Men det er ikke det samme som at sige, at letbanen ikke er færdig. Vi kan godt overtage den,« understreger han.

En ting er dog sikkert.

»Du får først en åbningsdato, når vi har fået en overdragelse, og vi har hørt fra vores operatør Keolis.«