Odense Letbane har onsdag morgen meldt ud, at letbanen bliver yderligere forsinket.

Åbningen er nu udskudt til foråret 2022. Det skriver letbaneselskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge Odense Letbane skyldes forsinkelsen, at projektet endnu ikke har opnået en endelig godkendelse fra Banedanmark til at strømsætte letbanen på den fulde strækning.

»Vi har meddelt vores ejerkreds, at letbanen ikke når en åbningsdato inden for rammerne af den tidsplan, som Comsa præsenterede for os tidligere i år. Der er brug for ekstra tid til at færdiggøre projektet og afvikle de test- og træningsforløb, der går forud for driftsstart med passagerer,« siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør ved Odense Letbane.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Odense Letbane over længere tid har modsagt sig selv i forhold til åbningen af letbanen.

B.T.s aktindsigter i korrespondancen mellem Banedanmark og Odense Letbane viser nemlig, at letbaneselskabet allerede i maj måned i flere mails til Banedanmark gjorde det klart, at et konstant flow af testkørsler er altafgørende for at åbne til tiden.

»Odense Letbane arbejder efter en meget komprimeret projekt- og testplan, hvor det er meget vigtigt, at vi snarest muligt kan fortsætte til de næste step i testen af vores anlæg, således at vi kan sikre en snarlig idriftsættelse af letbanen,« skriver en medarbejder i en mail til Banedanmark dateret til den 21. maj 2021.

Der er stadig kun kørt én enkelt testkørsel på letbanens fulde strækning.

Overfor offentligheden har Odense Letbane dog holdt fast i - indtil nu - at de manglende testkørsler på den fulde strækning ikke har påvirkning på åbningstidspunktet.

»Vi har over en længere periode været bevidste om tidspres i projektet. Dog ikke større tidspres, end at det ville kunne indhentes undervejs. Derfor har vi hidtil fastholdt vores forventning om åbning af letbanen omkring årsskiftet - også for derigennem at fastholde et konstant og maksimalt tryk på Comsa i relation til overholdelse af egen tidsplan,« lyder det fra Mogens Hagelskær i en pressemeddelelse.

Odense Letbane skriver videre i pressemeddelelsen, at det siden 17. november har stået klart, at mulighederne for at indhente »tabt terræn i tidsplanen« er tabt.

»Det er en ærgerlig og utilfredsstillende situation, at Comsa, som ansvarlig for anlægsarbejdet, ikke i rette tid har formået at sikre projektets fremdrift i henhold til den aftalte tidsplan,« siger Mogens Hagelskær.

Direktøren forventer, at letbanen inden for den nærmeste tid vil opnå den endelig godkendelse til at køre på hele letbanestrækningen. Derefter vil man melde et mere præcist tidspunkt ud, lyder det.