Der er efter sigende væsentlig mere asbestaffald i det vestlige Aalborg og Nørresundby, end det var forventet i VVM-undersøgelsen.

I Aalborg og Nørresundby har der ad flere omgange været problemer med asbest, og nu viser en rapport fra tænketanken GeoHav, at der kan være store udfordringer med asbest omkring den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm.

»Det er jo en mangel ved VVM-undersøgelsen og høringssvarene, og vi burde måske have vidst det, men nu er vi blevet gjort opmærksom på det igennem undersøgelsen fra GeoHav, så nu synes jeg, at man skal undersøge det, inden man fortsætter med en anlægslov,« forklarer Per Clausen (EL), rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

»Hvad der sker, hvis der er asbest i jorden, er der tilsyneladende ikke nogen, som ved, og derfor bør det undersøges, før man graver i både jorden og havbunden. Det er problematisk og sundhedsfarligt, hvis man først opdager dette asbestaffald under selve anlægsarbejdet.«

I Aalborg har man op igennem 60erne og 70erne anbragt giftigt asbest rundtomkring i byen.

Tidligere på året var der ifølge Per Clausen andre problematikker omkring motorvejen over Egholm, som fyldte mere end potentiel asbest – blandt andet støj.

»Nu er vi blevet klogere, og så synes jeg, man bør handle på det. Jeg kan ikke gennemskue alle de tekniske detaljer i det materiale, som GeoHav har fremlagt, men jeg kan konstatere, at de rejser nogle alvorlige problemer,« forklarer Per Clausen.

Han erkender blankt, at han ikke selv fik reageret hurtigt nok, da han blev bekendt med de potentielle asbestudfordringer tidligere på året.

»Nu reagerer jeg på det, hvilket absolut må siges at være i sidste øjeblik, men bedre sent end aldrig. Jeg har ikke villet forhaste mig og kaste mig ind i det uden at have sat mig grundigt ind i det, men jeg er ikke i tvivl om, at der er behov for at undersøge det, før man fremlægger en anlægslov.«

Hvorvidt de potentielle problemer med asbest i området kan være med til at gøre en forskel, er Per Clausen dog fortsat i tvivl om.

»Der skal undersøges, hvor meget der er, hvor det ligger, og hvordan vi skal håndtere det, så vi har det klarlagt, inden der kommer en anlægslov, frem for først at løse det, når vi er gået i gang. Vi ved, at asbest er farligt – også i små mængder – og derfor bør der laves en supplerende undersøgelse.«

På den måde mener han, man kan undgå den usikkerhed, der kan opstå. Som sådan udgør asbest ikke problemer, når det er gravet ned, men problemet opstår, hvis det kommer op til overfladen, og derfor ser Per Clausen, at det om ikke andet bliver undersøgt.

»Derfor bliver det relevant at undersøge på forhånd. Jeg vil ikke gøre mig selv klogere, end jeg er, og hvis man kan påvise, at det, GeoHav siger, ikke stemmer, må vi bøje os for det. Jeg synes blot, man skal undersøge det og eventuelt løse det. Jeg vil ikke udelukke, der kan findes miljømæssig forsvarlige løsninger, men jeg synes, det skal undersøges.«