Frederiksberg Kommune har smidt en bombe af den slags, man normalt ikke oplever i et svømmehalsbassin.

Som B.T. tirsdag fortalte, har kommunen besluttet at ophæve samarbejdet med entreprenørfirmaet Skou Gruppen A/S om den mere end hundrede millioner kroner dyre renovering af Frederiksberg Svømmehal.

Renoveringen, der blev påbegyndt i foråret 2020, har været ramt af massive forsinkelser, og det er fortsat usikkert, hvornår svømmehallen kan genåbne.

Efter at kommunens tålmodighed med entreprenøren er sluppet endegyldigt op, har Skou Gruppen A/S skudt tilbage på kommunen med anklager, der er så voldsomme, at kommunen ikke vil tillade, at de får lov til at stå uimodsagt hen.

Foto af Frederiksberg Svømmehal, som har pågået en større renovering. Foto: Frederiksberg Kommune
Foto af Frederiksberg Svømmehal, som har pågået en større renovering. Foto: Frederiksberg Kommune
Vis mere

Den administrerende direktør og partner i Skou Gruppen A/S, Martin Skou Heidemann, har blandt andet kritiseret kommunen for at insistere på, at der i forbindelse med renoveringen af bassinkonstruktionerne skulle benyttes en bestemt betontype kaldet XD1, selvom entreprenørfirmaet har advaret imod betontypen.

»Vi har ønsket, at renoveringen blev udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og almindelig byggeskik. Jeg kan beklageligvis konstatere, at kommunen ikke har et problem med at gå på kompromis med normer og lovgivning, og det bekymrer mig. Jeg er desuden frustreret over, at kommunen forsøger at placere ansvaret for den manglende fremdrift hos os på trods af, at de ikke har levet op til aftalen,« sagde Martin Skou Heidemann tirsdag.

Han fortalte yderligere, at Frederiksberg Kommune allerede i foråret 2020 blev gjort opmærksom på, at brugen af betontypen XD1 ville forringe kvaliteten af bassinkonstruktionen og betyde forlængelse af tidsplanen.

»Der foreligger ikke et membranprojekt, der anviser, hvordan entreprenøren skal løse de forskellige detaljer i bassinerne. Skou Gruppen har siden september 2020 efterspurgt et detaljeret membranprojekt til bassinerne, men det har kommunen og COWI afvist at levere,« tilføjer Martin Skou Heidemanns i sin kritik og fortsætter:

»Brugsvandsinstallationerne var udbudt som en direkte 1:1-udskiftning af eksisterende installationer uden vurdering af lovlighed, eller om vandforsyning var passende til bygningens og installationens anvendelse,« lyder det fra den bitre direktør.

B.T. har kontaktet Frederiksberg Kommune for at få en opfølgende kommentar fra borgmester Michael Vindfeldt, som i en pressemeddelelse tirsdag slog fast, at »nok er nok«.

Vi har strakt os meget langt i denne sag, og nu er tålmodigheden simpelthen sluppet op. Vi har ikke oplevet en entreprenør, som er indstillet på at finde en fornuftig løsning eller forholder sig til de reelle udfordringer, som er i projektet. Og så har vi ikke andet valg end at afbryde samarbejdet,« sagde borgmester Michael Vindfeldt (S).

Omend det ikke er lykkedes at få borgmesteren til at stille op til et interview, har Frederiksberg Kommune efterfølgende sendt en skriftlig udtalelse fra forvaltningen, der tager til genmæle over for kritikken fra Skou Gruppen A/S.

Sådan husker mange sikkert Frederiksberg Svømmehal. Svømmehallen har siden maj 2020 gennemgået en større renovering, som har trukket så meget i langdrag, at kontrakten med entreprenøren nu er revet i stykker. Arkivfoto.
Sådan husker mange sikkert Frederiksberg Svømmehal. Svømmehallen har siden maj 2020 gennemgået en større renovering, som har trukket så meget i langdrag, at kontrakten med entreprenøren nu er revet i stykker. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup
Vis mere

»I forbindelse med tilbuddet og kontraktindgåelsen havde Skou Gruppen ingen indvendinger mod det tekniske grundlag, som naturligvis overholder gældende lovgivning, herunder også bygningsreglementet. Det må klart afvises, at Frederiksberg Kommune eller vores rådgivere gennemtvinger valg, der er i strid med bygningsreglementet,« skriver forvaltningen til B.T.

Forvaltningen oplyser yderligere, at udbuddet af svømmehalsrenoveringen er baseret på et meget grundigt udbudsmateriale udarbejdet af kommunens rådgivere og på de erfaringer, som Frederiksberg Kommune har fra den ti måneder lange totalrenovering af Damsøbadet.

Det mere end 80 år gamle Damsøbadet stod færdigrenoveret i foråret 2020, som var samme år, hvor Skou Gruppen vandt kontrakten for renoveringen af Frederiksberg Svømmehal.

»Renoveringen af svømmehallen er væsentligt forsinket og stærkt præget af dårligt udført arbejde, og der er meget dårlige udsigter til, at entreprenøren kan rette op på situationen. Der har været langstrakte forhandlinger med Skou Gruppen herom, men det er ikke lykkedes at finde en troværdig model for færdiggørelse af renoveringsprojektet,« udtaler forvaltningen og fortsætter:

»Vi har ikke oplevet en entreprenør, som er indstillet på at finde en fornuftig løsning eller forholder sig til de reelle udfordringer, som er i projektet. Derfor har vi nu ikke andet valg end at afbryde samarbejdet.«

Frederiksberg Kommune oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at kommentere yderligere på konkrete forhold omkring Skou Gruppen og byggesagen.

Det begrunder kommunen med hensynet til dens økonomiske interesser og forhandlingsposition i det videre forløb.

Ophævelsen af aftalen med Skou Gruppen overgår nu til kommunens advokat, advokatfirmaet Poul Schmith, også kendt som Kammeradvokaten.

Samtidig vil kommunen iværksætte et genudbud af renoveringsopgaven af Frederiksberg Svømmehal.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår svømmehallen kan stå færdig, oplyser Frederiksberg Kommune.

Andre læser også