Flere hundrede beboere i boligforeningen Søndermarken på Frederiksberg har i over to år har befundet sig i et støv- og støjhelvede.

De har levet i sundhedsskadelige miljøgifte og følt sig jaget vildt i deres egne lejligheder af håndværkere, som er dukket op uden varsel.

Nu har boligforeningens lejere hyret en advokat og stævnet deres eget boligselskab FFB, og 75 lejere vil kræve økonomisk kompensation.

Det skriver TV 2 Lorry.

Boligselskabet KAB håber, at de kan indgå forlig om beløbets størrelse med beboerne og dermed undgå en retssag. De skriver i en mail til TV 2 Lorry, at de anerkender, at beboerne har ret til kompensation.

Den kommende retssag kan vise sig at få stor principiel betydning for de cirka en million mennesker i Danmark, der i dag bor i almene boliger.

Det skyldes, at rigtig mange af landets almennyttige boligblokke er renoveringsmodne nu, men ofte ender disse renoveringer med at lejerne må bo i sundhedsskadeligt støv og støj, mens arbejdet foregår – for genhusning koster penge, og der findes ingen lovgivning eller grænseværdier for støv og støj, der beskytter lejerne.

»Den her sag kan skabe præcedens for store fremtidige renoveringsprojekter. Retssagen er principiel, fordi på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor grænsen går for, hvad boligselskaberne kan tillade sig overfor lejerne. Vi ved heller ikke juridisk, hvad beboerne skal acceptere, eller hvornår de skal sige fra.«

Det siger Morten Hertz fra Invictus Advokater til TV 2 Lorry.

Allerede, da renoveringen startede i 2018, mistede beboerne adgang til både bad og toilet. I stedet blev der opsat toiletter foran højhusene.

»Der var alt for få bade og toiletter til de mange beboere i vores boligblokke. Ofte var toiletterne så oversmurte med afføring, at jeg valgte at bade min datter i en murerbalje oppe i lejligheden,« siger Kate Sebastian.

Beboerne forsøgte forgæves at blive genhuset, men den daværende byggedirektør i boligselskabet KAB, som stod for renoveringen på vegne af beboernes egen boligselskab FFB, fastholdt, at lejerne ikke behøvede at frygte byggestøvet, og derfor var de tvunget til at leve i voldsom støj, mens deres lejligheder var fyldt med byggestøv.

To læger fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital fandt i juni 2020 adskillige farlige miljøgifte i byggestøvet – herunder asbest, PCB, skimmelsvamp, zink, kvarts og bly.

De erklærede i den forbindelse lejlighederne ubeboelige. Tilsynsmyndigheden Frederiksberg Kommune gav desuden boligselskabet påbud og truede med politianmeldelse.

Først derefter blev beboerne genhuset. Altså mere end to år efter renoveringen var påbegyndt.

Der er endnu ikke sat en dato på den kommende retssag, men beboerne i Søndermarken glæder sig over, at sagen skal afgøres i boligretten.

»Med den her retssag kan vi sikre os, at ingen andre skal udsættes for de umenneskelige og uværdige oplevelser, som vi har været udsat for,« siger lejeren Linda Sarrold til TV 2 Lorry.

Andre læser også