»Det var et helvede. De var jo lige om hjørnet ved deres mor, men jeg kunne ikke se dem. Jeg var fuldstændig revet i stykker. Jeg var vred og ulykkelig,« siger Stig Pedersen, mens han sidder i sine to små pigers barndomshjem i Jels.

I seks måneder havde Stig Pedersen ikke samvær med sine to døtre på to og fire år.

Det bestemte Familieretshuset, som i afgørelsen lagde vægt på, at Stig Pedersen havde været indlagt på psykiatrisk skadestue.

Men Stig Pedersen havde aldrig været indlagt. Det viser dokumenter i sagen, som B.T. har fået indsigt i.

»Der er tomt, når de ikke er her. Jeg er rastløs, og jeg savner dem. Det bliver nogle korte nætter. Så jeg fokuserer på mit arbejde for at koble af,« siger Stig Pedersen. Foto: Rasmus Egeris/B.T.
»Der er tomt, når de ikke er her. Jeg er rastløs, og jeg savner dem. Det bliver nogle korte nætter. Så jeg fokuserer på mit arbejde for at koble af,« siger Stig Pedersen. Foto: Rasmus Egeris/B.T.
Vis mere

»Det er en skamplet på en myndighed, som skulle lave en fair behandling. Mine børn er blevet frataget retten til at se mig, og jeg dem. Familieretshuset har kun kigget på urigtige oplysninger. Det er tyngende, og det gør ondt,« siger 43-årige Stig Pedersen.

Det er tilbage i foråret 2020, at Stig Pedersen søger om ret til at se sine to piger, fordi han og pigernes mor ikke kan blive enige om samvær.

Familieretshuset, den myndighed, der behandler familiesager, giver afslag med begrundelse i et højt konfliktniveau mellem Stig Pedersen og pigernes mor samt indlæggelsen på psykiatrisk afdeling – en indlæggelse, som altså aldrig fandt sted.

Det betyder ikke kun, at Stig Pedersen fra maj til december sidste år må nøjes med at se døtrene i bybilledet, hvis han er heldig at gå forbi dem. Han kan heller ikke se Disney-film med de to prinsesseglade piger og bage pandekager til dem om morgenen, som han ellers altid gør.

Endnu værre er, at afslaget – baseret på en forkert oplysning om indlæggelse – også får konsekvenser for Stig Pedersens fremtidige ret til at se sine børn. Det vender vi tilbage til. Først skal vi tilbage til april, hvor alt går galt.

I april 2020 falder Stig Pedersens verden sammen om ham. Efter at være flyttet fra København til morens fødeby, Jels, går pigernes mor pludselig fra ham og flytter ud med børnene. Han mister også sit arbejde på grund af coronakrisen, og det er svært for forældrene at enes om samvær med pigerne.

Den 10. april, efter en voldsom konflikt med pigernes mor, bliver det for meget for Stig Pedersen. Han skriver til pigernes mor og fortæller om sin forpinte tilværelse.

»Der er mange ting, der falder sammen på samme tid. Det er en kæmpe sorg, og det rammer mig rigtig hårdt. Jeg får meget grimme tanker om livet. Selvmordstanker. Og jeg skriver til pigernes mor i et råb om hjælp. Jeg var knækket,« siger Stig Pedersen.

Med hjælp fra familie og eksfamilie kommer Stig Pedersen på psykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg. Her er han i et par timer, hvor han taler med en psykiater. Af journalen, som B.T. har læst, fremgår det:

»Patienten er ikke blevet vurderet svær depressiv, manisk eller psykotisk. Der blev vurderet, at patientens tilstand skyldes belastninger i forbindelse med hans nuværende livssituation.«

Men selvom Stig Pedersen samme dag bliver sendt hjem med aftale om opfølgende telefonsamtaler, fordi Stig Pedersens sammenbrud klingede af, får samtalen i psykiatrien stor betydning for Stig Pedersens ret til at se sine børn.

»Jeg savner nærvær og at give dem tryghed, opmærksomhed og kærlighed. Hverdagen, hvor de kommer hjem og fortæller små historier. Deres glæde,« siger Stig Pedersen. Foto: Rasmus Egeris/B.T.
»Jeg savner nærvær og at give dem tryghed, opmærksomhed og kærlighed. Hverdagen, hvor de kommer hjem og fortæller små historier. Deres glæde,« siger Stig Pedersen. Foto: Rasmus Egeris/B.T.
Vis mere

Da Familieretshuset skal vurdere Stig Pedersens anmodning om midlertidigt samvær med pigerne, indhenter de nemlig bemærkninger fra forskellige parter.

Blandt andre Vejen Kommune, som fortæller Familieretshuset, at 'far i forbindelse med bruddet har haft det så dårligt, at han er blevet indlagt på psykiatrisk skadestue i Esbjerg'.

Og ordet 'indlagt' hæfter Familieretshuset sig ved.

For i afgørelsen lægges der blandt andet vægt på, at 'Stig Pedersen har haft det så dårligt, at han har været indlagt på Psykiatrisk Skadestue, og at kommunen har svært ved at vurdere, om samværet er bedst for børnene lige nu, da de ikke ved, hvordan han har det.'

Og pludselig mærker Stig Pedersen, hvordan verden falder sammen om ham igen, da han i pigernes barndomshjem i Jels åbner afgørelsen med afslag på samvær.

»Det gjorde fandeme ondt. Det er jo ikke retfærdighed. De afviser mit samvær på baggrund af noget, der ikke har fundet sted.«

Stig Pedersen klager med det samme og flere gange over afgørelsen til Familieretshuset og informerer dem om, at han aldrig har været indlagt på psykiatrisk afdeling.

Men Familieretshuset ser ingen grund til at ændre på afgørelsen og sender i stedet sagen videre til retten, som stadfæster afgørelsen den 4. september 2020.

Retten er enig i Familieretshusets grunde til afslag på samvær og forholder sig altså ikke til, at Stig Pedersen ikke har været indlagt.

I mellemtiden har Stig Pedersen også kontaktet Vejen kommune, der misinformerede Familieretshuset. De beklager sagen over for Stig Pedersen to dage før rettens afgørelse:

»Vejen kommune har lavet en formulering i interviewet med Familieretshuset, som du har gjort opmærksom på ikke er korrekt, hvilket vi beklager. Formuleringen er rettet og sendt til Familieretshuset...«

Om retten har nået at se Vejen Kommunes beklagelse, ved vi ikke, men vi ved, at Stig Pedersen siden afgørelsen om samvær gentagne gange har tydeliggjort, at han aldrig har været indlagt.

Vi ved også, at Familieretshusets afslag på samvær har fået alvorlige konsekvenser for Stig Pedersen.

For mens flere måneder går, hvor Stig Pedersens døtre ikke må besøge deres far, fordi Familieretshuset har frataget ham samværet, søger Stig Pedersen på ny om samvær med sine børn.

I slutningen af november kommer Familieretshusets afgørelse på dette.

Her fremgår det, at Stig Pedersen må se sine piger én gang om ugen, fra de hentes i institution til klokken 18.00, og fra januar 2021 må hver anden uge være med overnatning.

Begrundelsen for det minimale samvær er, at pigerne er 2 og 4 år, og at børnene kun har set deres far sporadisk de sidste seks måneder.

»Familieretshuset straffer mig med minimalt samvær, fordi jeg ikke har set pigerne i seks måneder, men det er Familieretshuset, der fratager mig samværet til at starte med på baggrund af forkerte oplysninger.«

B.T. har spurgt Familieretshuset om deres ansvar for, at urigtige oplysninger ligger til grund for Stig Pedersens minimale samvær, men de vil ikke kommentere på enkeltsager.

B.T. har også kontaktet pigernes mor, men hun ønsker ikke at medvirke i artiklen.

Begrundelsen for, at Stig Pedersen overhovedet må se pigerne igen, er, at pigernes institution har fortalt Familieretshuset, at pigerne giver udtryk for, at de savner deres far. At de var glade for at se ham, dengang han måtte komme i institutionen.

Men kampen for børnene er endnu ikke slut for Stig Pedersen. Den 4. juni afgøres samværssagen i retten, og her håber han at få tildelt mere samvær.

»Det er rigtig, rigtig hårdt, og det tager så mange kræfter, men jeg vil kæmpe for altid for de børn,« siger Stig Pedersen.

Andre læser også