De ældste elever på Næsby Skole er siden sommerferien blevet undervist mange andre steder end i deres klasselokaler.

Indtil efterårsferien fik de undervisning hjemme og på det kommunale kursuscenter Phønix, og siden er de blevet rykket til Bellinge Idrætscenter, hvor de bliver transporteret til og fra i busser.

I samme periode er skolens elever i 4. og 5. klasse blevet forvist fra deres klasselokaler for at blive undervist andre steder på skolen. Blandt andet i pavilloner på skolens område.

Alt sammen, fordi de bærende dele i konstruktionen af skolens ene bygning var for svage og dermed til potentiel fare for eleverne. Det blev opdaget under en renovering af skolen i forsommeren 2021, og 24. august blev skolen delvist lukket.

Kort efter afslørede en rapport, at konstruktionen var så belastet, at eleverne for eksempel ikke måtte hoppe i takt.

Men det kommer til at koste Odense Kommune mange millioner, før eleverne kan vende tilbage til deres rette klasselokaler. I alt 21,4 millioner kroner, hvoraf 3 er afsat til 2021 og de resterende 18,4 er afsat til 2022.

Af de penge kommer 15 millioner kroner fra en pulje, der var øremærket brandsikkerhed på plejehjem. De resterende 6,4 millioner kroner kommer fra »Skolernes Genopretning«.

Af de i alt 21,4 millioner kroner går størstedelen til at flytte eleverne til andre lokationer, mens renoveringsarbejdet står på. Mere end 12 millioner skal Odense Kommune betale for, at eleverne kan få undervisning på Bellinge Idrætscenter og i pavilloner på skolen. Selve renoveringen af Næsby Skole forventes at koste 9.261.820 kroner.

Ifølge By- og Kulturforvaltningen bliver konsekvensen, at det såkaldte vedligeholdelsesefterslæb på øvrige skoler vil stige som konsekvens af sagen. Det vil påvirke kommunens mål »Børn og unge bliver klar til fremtiden,« som blandt andet handler om at styrke de mindste børns sociale færdigheder og sprog.

Men selvom Odense Kommune har afsat et millionbeløb til at gøre skolen sikker for undervisning igen, er der umiddelbart lange udsigter til, at eleverne er tilbage i vante rammer.

Renoveringen af Næsby Skole forventes at være færdiggjort omkring sommerferien 2023.

Andre læser også