Det vil tage minimum et halvt år at rense og sikre Lindholm Ø mod smittefare.

I 2021 er det planen, at Lindholm Ø i Stege Bugt skal huse et udrejsecenter for kriminelle flygtninge, men inden skal øen igennem en omfattende rengøring.

Øen og dens bygninger skal nemlig renses for stærkt smitsomme dyresygdomme i form af eksempelvis svinepest samt mund- og klovsyge. Og det er en rengøring, der som minimum kommer til at tage et halvt år, fortæller Kristian Møller, institutdirektør for DTU Veterinærinstituttet.

»Alle bygningerne, hvor der har været arbejdet med virus, skal behandles med formalin eller lignende desinfektionsmiddel, og så er vi nødt til at rive lofter ned for at sikre os, at der ikke gemmer sig noget der, som udgør en smittefare. Når vi har gjort det, så skal lofter og andet byggeaffald blive på øen og dampe af i et halvt år,« fortæller Kristian Møller og fortsætter:

»Men vi kan ikke bare efterlade noget løst loft på øen uden aftale med Bygningsstyrelsen, som DTU lejer øen af.«

Veterinærinstituttet på DTU afleverer nøglerne til bygningerne på Lindholm Ø til Bygningsstyrelsen 1. juli 2019, hvorefter rengøringen af øen vil begynde, men vi skal hen i 2020, før man ifølge Kristian Møller forventer, at man vil være færdig med at rense øen helt.

»Så det kan godt gå hen og blive en omfattende sag,« siger Kristian Møller.

Udliciterer opgaven

Det nye udrejsecenter på Lindholm Ø forventes at komme til at koste 759 millioner kroner over de næste fire år, og det vil ifølge Kristian Møller kommer til at koste i hvert fald nogle millioner at få renset øen totalt for virusser, der potentielt kan udgøre en smittefare.

»Og det er en opgave, der bliver udliciteret. Så håber vi, at der er nogen, som byder ind på det, og så må de jo selv sætte deres hold. Der er jo folk, der er specialiseret i sådan nogle opgaver, så det har de styr på, men det bliver helt sikkert dyrt,« siger han. Kristian Møller understreger dog samtidig, at de virusser, man arbejder med på øen nu, primært er farlige for dyr.

Men netop risikoen for smitte af dyr medfører også, at der en række sikkerhedsforanstaltninger, som de ansatte til hver en tid skal overholde, når de er på øen. Det gælder blandt andet, at man skal skifte tøj fra inderst til yderst og tage bad, hvis man har været i nogle af bygningerne, ligesom at genstande som ringe, mobiltelefoner eller papirer ikke må komme med ud fra bygningerne, hvis først man har taget det med ind.

Samtidig har man en sikkerhedszone på 200 meter ud fra kystlinjen, og det kræver i øvrigt en helt særlig tilladelse at opholde sig på øen, og det er som udgangspunkt kun DTU's ansatte, der har det.

For dem gælder der en række karantæneregler, der kan gælde helt op til syv dage efter, man har været på øen. De går blandt andet på, at man ikke må besøge zoologisk have på grund af smittefare.

Beslutningen om at placere kriminelle udviste udlændinge på øen kommer i kølvandet på  B.T.'s artikler om de lokale borgeres udfordringer med at være nabo til udrejsecentret Kærshovedgaard, der huser en række af de udlændinge, som nu skal placeres på Lindholm Ø.